Ortec Finance presenteert met trots TMS web. TMS web is de opvolger van het huidige succesvolle Taxatie Management Systeem dat jaarlijks van circa 1,4 miljoen objecten in Nederland de marktwaarde bepaalt. Het volledig vernieuwde TMS is live en tijdens het afgelopen jaarrekeningtraject zelfs al succesvol gebruikt. Komende maanden worden 150 woningcorporaties overgezet van het huidige TMS naar TMS web.

Een volledig vernieuwd Taxatie Management Systeem

TMS web is een volledige vernieuwing van het huidige taxatiemanagementsysteem, gebouwd met de nieuwste technieken en inzichten. Het is een moderne webapplicatie met een intuïtieve en eenvoudige gebruikersinterface. De reken- en rapportagesnelheid is uitstekend. Daarnaast betekent TMS web een volgende stap richting het doel van Ortec Finance om alle vastgoedapplicaties met elkaar te integreren. Integratie door het uniformeren van vastgoedgegevens, interface, rekenregels en resultaten.

Ortec Finance TMS web is live

Het afgelopen jaar is door een groep woningcorporaties, taxateurs en accountants al succesvol gebruik gemaakt van TMS web voor de marktwaardering tijdens het jaarrekeningtraject. Dit om al in een vroeg stadium gebruikservaringen op te halen en te verwerken. De groep kreeg daartoe vervroegd toegang tot TMS web en de applicatie is daarom voorzien van een COS 3000 certificering. Het eerste gebruik heeft waardevolle informatie opgeleverd over de inzet van de software en de verdere uitrol naar de markt.

De meerwaarde van TMS web

Met TMS web biedt Ortec Finance vanaf heden een state-of-the-art waarderingsoplossing voor het bepalen van de marktwaarde van woongelegenheden, parkeervoorzieningen en bedrijfsonroerend-, maatschappelijk en zorgvastgoed.

Meer over TMS

Objectieve en betrouwbare vastgoedwaarderingen

Ortec Finance Real Estate Valuation levert al meer dan 25 jaar objectieve en betrouwbare vastgoedwaarderingen. Met geavanceerde technologische oplossingen ondersteunt Ortec Finance Real Estate Valuation vastgoedbeleggers, gemeenten, woningcorporaties, banken en taxateurs bij het waarderen van hun vastgoed. Met ruim 4 miljoen vastgoedwaarderingen per jaar is Ortec Finance de grootste leverancier van taxatiesoftware in Nederland.

X