Op 31 oktober 2022 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2022’ gepubliceerd. Het handboek is vanaf nu te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit artikel kom je te weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van het waarderingshandboek 2021, én wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

  • Vervallen van de verhuurderheffing.
  • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2022.
  • De overdrachtsbelasting voor woongelegenheden wijzigt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%.
  • De leegwaardestijging, de basis voor de stijging van de verkoopopbrengsten in het uitpondscenario, wordt voortaan per COROP regio plus de grote vier steden opgegeven. Voorheen was dit per provincie plus de vier grote steden.
  • De methodiek van de huurstijging is geactualiseerd naar de laatste wet- en regelgeving.
  • Flexwoningen zijn een aparte vastgoedcategorie.

Het is daarnaast goed om te weten dat de publicatie van het handboek dit jaar in twee (deel)publicaties is opgesplitst. Bij het tweede publicatiemoment uiterlijk eind januari 2023 zullen de vrijheidsgraden ‘Leegwaardestijging’, ‘Markthuur’ en ‘Disconteringsvoet’ definitief worden vastgesteld. Op deze manier sluit het handboek beter aan bij de marktontwikkeling tot en met het vierde kwartaal van 2022.

Neem als marktwaardespecialist binnen jouw corporatie deel aan onze TMS Themaopleiding om meer te weten te komen over de impact van deze wijzigingen op de marktwaarde en het waarderingsproces.

Planning

De nieuwe versie van TMS met daarin de nieuwe functionaliteiten en de rekenregels van het handboek 2022 zal eind november 2022 worden uitgebracht. Zodra de exacte datum en tijd bekend is, informeren we jullie daarover.

Als je al gebruik maakt van TMS, kun je al starten met het waarderingsproces. Je kunt de vastgoedgegevens actualiseren en vervolgens in TMS importeren. Hiervoor dien je eerst het vorige prijspeil 31-12-2021 af te sluiten. Na een succesvolle import kun je de datacontroles beoordelen en de waardering conform de rekenregels 2021 opstellen. TMS toont hierbij – al dan niet als toetswaarde – te allen tijde de marktwaarde volgens de basisversie.

Ondersteuning door Ortec Finance

Zoals je van ons gewend bent, ondersteunen wij ook dit jaar bij de totstandkoming van de markt- en beleidswaardering van jouw corporatie. Wij doen dit met onze taxatiemanagementoplossing Ortec Finance TMS, WALS én met de koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een één-op-één aansluiting is.

In december 2022 en januari 2023 organiseren wij onze jaarlijks terugkerende TMS Themaopleiding reeks. Dit jaar zullen we de opleidingen zowel online als offine, op verschillende locaties in het land, aanbieden.

Voor betrokken taxateurs organiseren we een aparte opleiding in Vianen, deze hebben via mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heb je die niet gehad en wil je meer weten? Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of via info-rev@ortec-finance.com.

Tijdens de opleidingsdagen staan we uiteraard uitgebreid stil bij het vernieuwde Ortec Finance TMS. We frissen op wat we afgelopen zomer hebben uitgelegd en gaan aan de slag met de functionaliteit die onze ontwikkelaars in de tussentijd hebben toegevoegd. Ook kom je meer te weten over de impact van de wijzigingen in het handboek 2022 en kun je daarnaast live aan de slag met de waardering van de eigen portefeuille.

Nog géén Ortec Finance TMS?

Ortec Finance TMS biedt woningcorporaties door de sterke reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Wil je ook als eerste aan de slag met de markt- en beleidswaarde 2022 en profiteren van de borging in de planning- en controlcyclus via de één-op-één koppeling met WALS?

Neem dan contact op met Pieter Postma om Ortec Finance TMS nog voor de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 165 andere corporaties van de voordelen van het gebruiksvriendelijke Ortec Finance TMS.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm