In de afgelopen weken zijn er een viertal dPi trainingsdagen georganiseerd. Met de thuiswerksituatie van dit moment vonden deze dagen allen geheel online plaats.

Gedurende de dagen is het gehele dPi 2020 proces doorlopen, zijn de nieuwe functionaliteiten in WALS behandeld en is er stilgestaan bij de maatregelen vanuit Prinsjesdag. In totaal hebben 166 deelnemers deze trainingsdagen bijgewoond en werd er enthousiast gereageerd op de verdere vereenvoudiging van het gehele dPi-proces, met behulp van de nieuwe versie WALS 6.22.2. Zo wordt de winst- en verliesrekening voor de dPi 2020 niet langer uitgevraagd, worden dit jaar alle rapporten automatisch vanuit WALS gevuld en is er geen externe exceltool meer nodig.

Webinar Terugblik dPi 

In de dPi-uitvraag zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rapportages. De belangrijkste wijzigingen vind je op de website van SBR-wonen. De volgende wijzigingen zijn o.a. doorgevoerd:

  • De winst- en verliesrekening hoeft niet meer ingediend te worden.
  • Er is een extra criterium voor de uitvraag van het gedetailleerde activiteitenoverzicht. Als de totale uitgaande kasstromen in de eerste drie prognosejaren opgeteld groter is dan 200 miljoen euro, dan moet er ook een gedetailleerd activiteitenoverzicht meegeleverd worden. Dit is in aanvulling op de 12%-norm van het kasstroomoverzicht.
  • De energie-indices worden enkel uitgevraagd voor het jaar 2020 en het jaar 2025, in plaats van 2020 tot en met 2025.
  • Er is een nieuw rapport ter toelichting van de sectorspecifieke heffing in het kasstroomoverzicht.

Om gebruik te kunnen maken van de dPi-exportfunctionaliteit in WALS dien je deze te activeren. Wanneer je je nog niet hebt geregistreerd voor de dPi-exportfunctionaliteit dan kan dit via de onderstaande button.

Registratie voor de dPi-exportfunctionaliteit

X