WALS wordt door corporaties gebruikt om hun begroting op te stellen, intern en extern te rapporteren, en om verschillende varianten en scenario’s te vergelijken.

Afgelopen periode zijn er versies uitgebracht waarin de nieuwste wet- en regelgeving is verwerkt in WALS. Ook zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd waardoor je WALS eenvoudiger door het jaar heen kunt inzetten en is het gebruikersgemak op verschillende fronten sterk verbeterd.

Op 25, 29 en 30 juni en 6 en 7 juli 2020 organiseerde Ortec Finance en Qonsío gezamenlijk de thema-opleidingen om gebruikers kennis te laten maken met deze nieuwe functionaliteit. Vanwege COVID-19 zijn deze opleidingen dit jaar voor het eerst digitaal vorm gegeven. Dit heeft gezorgd voor de nodige (technische) uitdagingen maar uiteindelijk kijken wij zeer tevreden terug op de succesvolle zomeropleiding.

Evaluatie uitkomst

Ook dit jaar hebben we de thema-opleiding weer geëvalueerd. 32 van onze cursisten heeft het evaluatieformulier ingevuld. 85% van de respondenten geeft aan enigszins tevreden (10%), tevreden (62,5%) of zeer tevreden (12,5%) te zijn over de opleiding. Op één cursist na staan de overige gebruikers hier neutraal in. De meest gehoorde reden hiervoor is het ontbreken van de interactie die bij een fysieke cursus mogelijk is. Gegeven de omstandigheden is dat een zeer goede score. Uit de evaluatie blijkt verder dat onze gebruikers uiterst tevreden zijn over de gemaakte ontwikkelkeuzes en het gebruikersgemak van de geïmplementeerde functionaliteit. Meer dan 95% van de respondenten beoordeelt de meerwaarde van de nieuwe functionaliteit als voldoende (>15%), goed (>55%) of zeer goed (25%). Wanneer we kijken naar het gebruikersgemak van deze mogelijkheden dan scoort 100% zelfs een voldoende (12,5%) of hoger (87,5%)!

Wij en de deelnemende cursisten kijken daarmee over het algemeen terug op een succesvolle zomeropleiding en wij wensen alle gebruikers succes bij het vormgeven van de komende begroting!

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm