Op donderdag 29 september 2022 organiseerden wij samen met KPE vastgoed de eerste gezamenlijke editie van het WOZ Congres. Dit jaar had het WOZ-congres het thema ‘Verantwoord Waarderen’. Wij blikken met veel plezier en tevredenheid terug op deze dag in het Gooiland te Hilversum.

 

 

Workshops

De dag startte met verschillende interactieve workshops verzorgd door sprekers van verschillende bedrijven en instanties uit de WOZ. De aanwezigen konden in een tweetal rondes kiezen uit de verschillende workshops met thema’s als: machine learning, duurzaamheid en taxaties, toepassing van BTW, informatiebeschikking, de uitlegbaarheid van de WOZ, Ortec Finance OrtaX specifieke sessies en inzicht in de laatste actualiteiten.

Plenaire sessies

Na een gezamenlijke lunch stond het middagprogramma in het teken van diverse plenaire sessies rondom ‘Verantwoord Waarderen’.

Ruud Kathmann van de Waarderingskamer trapte af en vertelde over de uitlegbaarheid van de WOZ. Hij ging hierbij in op vragen als: hoe kunnen we (internationaal) van elkaar leren? Wat kan er nu al en wat is de toekomst? En hoe leggen we nu op correcte wijze verantwoording af? Hierbij stonden de WOZ-communicatieladder en het nieuwe WOZ-taxatieverslag centraal.

Vervolgens gingen Arjen Schep, hoogleraar Heffingen Lokale Overheden aan Erasmus School of Law, en Nard Elfers, Adviseur WOZ van Belastingsamenwerking Oost-Brabant, in op de aanwezigheid van No Cure, No Pay in WOZ-procedures. Wat is het probleem, wat zijn de oorzaken en welke ideeën zijn er voor een oplossingsrichting op lange én korte termijn?

Daarna sprak Bart Kranenborg, Regiomanager bij Thorbecke, over de visie van Thorbecke op ‘Verantwoord Waarderen’ in de WOZ. In de kern zouden alle deelprocessen binnen de (her)waardering dezelfde aandacht verdienen. Sleutelwoorden die hierbij centraal moeten staan, zijn: kenmerken, permanente marktanalyse, waarderen en interactie.

Rob de Korte sloot namens de VNG de middag af met de laatste actualiteiten in de WOZ. Hierbij lag de focus op de waardering van niet-woningen (levensduur en restwaarde), No Cure, No pay (brief en jurisprudentie redelijke termijn) en de OZB (niet-woning met woningdelen).

 

 

Onze dagvoorzitter Bertine Müller had de grootste moeite om de enthousiaste menigte stil te krijgen na iedere break. Blijkbaar gaven de sessies de mogelijkheid elkaar weer persoonlijk te treffen flink wat inspiratie tot gesprek. Dat vonden we ontzettend fijn om te merken.

WOZ Congres 2023

Uit onze evaluatie kwam naar voren dat de meerheid zeer tevreden was over de samenwerking tussen KPE en Ortec Finance. Wel gaven onze OrtaX klanten aan dat het prettig zou zijn als er meer inhoudelijke sessies over OrtaX zouden zijn. Dus volgend jaar organiseren we werderom het WOZ Congres samen met KPE. De gepland datum is donderdag 28 september 2023. Wij zullen zorg dragen voor een wederom inhoudelijk sterk programma voor taxateurs aangevuld met OrtaX specifieke sessies voor onze gebruikers.

 

Zet 28 september 2023 alvast in je agenda

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm