Op 31 oktober 2023 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2023’ gepubliceerd. In dit artikel kom je te weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van het waarderingshandboek 2022, én wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Het handboek is vanaf nu te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

 • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2023.
 • Actualisatie van de tabellen ‘bouwjaren’ en ‘WOZ-waarden’ voor markthuur en disconteringsvoet:
  • De tabellen voor bouwjaarklasse ‘fBouwjaar’ en ‘dBouwjaar’ zijn geactualiseerd en uitgebreid naar negen klassen.
  • De tabel voor de ‘WOZ-klassen’ is geactualiseerd.
 • Flexwoningen:
  • Flexwoning is nu een objectkenmerk op complexniveau.
  • Voor flexwoningen geldt vanaf dit jaar: de beleidswaarde is gelijk aan de marktwaarde.
 • Met ingang van het huidige verslagjaar zijn corporaties verplicht hun vastgoed volledig ingemeten te hebben conform NEN2580.

Neem als waardespecialist binnen jouw corporatie deel aan onze TMS Themaopleiding om meer te weten te komen over de impact van deze wijzigingen op de markt- en beleidswaarde en het waarderingsproces.

Hoe nu verder?

De nieuwe versie van TMS met daarin de nieuwe functionaliteiten en de rekenregels van het handboek 2023 zal eind november 2023 worden uitgebracht. Zodra de exacte datum en tijd bekend is, informeren we jullie daarover.

Als je gebruik maakt van TMS, kun je al starten met het waarderingsproces. Je kunt de vastgoedgegevens actualiseren en vervolgens in TMS importeren. Hiervoor dien je eerst het vorige prijspeil 31-12-2022 af te sluiten. Na een succesvolle import kun je de datacontroles beoordelen en de waardering conform de rekenregels 2022 opstellen. TMS toont hierbij – al dan niet als toetswaarde – te allen tijde de marktwaarde volgens de basisversie.

Ondersteuning nodig?

Zoals je van ons gewend bent, ondersteunen wij ook dit jaar bij de totstandkoming van de markt- en beleidswaardering van jouw corporatie. Wij doen dit met onze taxatiemanagementoplossing TMS, met WALS én met de koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een één-op-één aansluiting is.

In november, december 2023 en januari 2024 organiseren wij onze jaarlijks terugkerende TMS Themaopleiding reeks. Dit jaar zijn de opleidingen wederom online en offine, op verschillende locaties in het land te volgen.

Voor betrokken taxateurs organiseren we een aparte opleiding in Vianen. Deze taxateurs hebben via mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heb je die niet gehad en wil je meer weten? Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of via info-rev@ortec-finance.com.

Tijdens de opleidingsdagen staan we stil bij de wijzigingen in het waarderingshandboek 2023. Daarnaast doorlopen we het marktwaarde- en beleidswaardeproces in TMS, waarbij de focus zal liggen op de diverse controlemogelijkheden, rapportages en ratio’s die gedurende de gehele waarderingscyclus inzetbaar zijn. Hierbij zullen we uitgebreid stilstaan bij de mogelijkheden van de analysemodule. Onderwerpen die daarnaast worden opgefrist zijn: de import van de vastgoedgegevens, het klaarzetten van de markt- en beleidswaardering en het uitvoeren van de taxatie zelf. Gedurende de dag kun je live aan de slag met de waardering van de eigen portefeuille.

Heb je aanvullend behoefte aan een sparringspartner tijdens de totstandkoming van de marktwaarde en de beleidswaarde? Of heb je te maken met een (tijdelijk) capaciteitsprobleem en wil je het waarderingsproces deels uit handen geven? Onze consultants beschikken over de juiste ervaring, kennis en kunde. Ortec Finance ontzorgt.

Nog géén TMS?

Ortec Finance TMS biedt woningcorporaties door de sterke reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Wil je ook als eerste aan de slag met de markt- en beleidswaarde 2023 en profiteren van de borging in de planning- en controlcyclus via de één-op-één koppeling met WALS?

Neem dan contact op met Pieter Postma om Ortec Finance TMS nog voor de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 180 andere corporaties van de voordelen van het gebruiksvriendelijke TMS.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm