18 februari organiseerde Ortec Finance het webinar ‘Begrijpelijke risicomanagementaanpak voor pensioenfondsen’. Simon Heerings, senior consultant en Edwin Massie lichtten Ortec Finance’s werkwijze toe.

Het doel van een goede risicomanagement aanpak is verbetering van de besluitvorming bij pensioenfondsen. Er is steeds meer aandacht voor goed risicomanagement, maar pensioenfondsen lopen ook aan tegen problemen: het staat te los van de organisatie, of is te complex, of staat los van strategische besluitvorming, of de methode is te star of onduidelijk. Soms is er sprake van een achteruit kijkende ‘afvinkcultuur’.

Ortec Finance lichtte een methode toe die bestaat uit drie hoofdelementen:

  • Het fundament
  • De bouwstenen
  • Je maatwerk invulling

Tijdens het webinar zijn de hoofdelementen met onderliggende elementen toegelicht. Deelnemers aan het webinar hebben een kijkje in de risicomanagement-keuken van hun eigen pensioenfonds gegeven, via hun antwoorden op vier poll vragen.

Simon en Edwin sloten af met beantwoorden van vragen en het geven van tips & tricks over verschillende stappen in Ortec Finance’s risicomanagement aanpak.

Gemist?

Heb je interesse in dit onderwerp, wil je de presentatiematerialen ontvangen of het webinar nakijken? Stuur dan een email aan john.kuijt@ortec-finance.com.
X