Op 26 september 2023 organiseerden AKD en Ortec Finance een webinar over het investeringsstatuut voor woningcorporaties.

In de afgelopen periode hebben wij gewerkt aan een model investeringsstatuut met best practices. In het model staan onder andere investeringskaders (kengetallen die je kunt gebruiken om investeringsvoorstellen te beoordelen) en juridische aandachtspunten bij investeringen. Tijdens dit gratis webinar nemen we jullie mee in de opzet van het investeringsstatuut en bespreken we de volgende onderdelen:

Opzet Investeringsstatuut

  • Doel, afbakening, definities en rollen in het statuut;
  • Projectfasering en de wijze van beoordeling per fase;
  • Risicoparagraaf;
  • Actualiteiten die relevant zijn voor het investeringsstatuut.

Toetsingskader Investeringen

  • Niet-financiële toetsen (de strategische, juridische, technische en organisatorische toets);
  • Financiële toetsen (de kengetallen voor het beoordelen van investeringen inclusief de normering).

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor professionals en geïnteresseerden die betrokken zijn bij het opstellen van het investeringsstatuut en/of het opstellen en beoordelen van investeringsvoorstellen bij woningcorporaties.

Het basismodel investeringsstatuut stellen we als eerste beschikbaar aan de deelnemers aan het webinar. Dus wil je graag snel over het model en de best practices beschikken en alles horen over het investeringsstatuut? Schrijf je dan direct in.

Terugkijken

Vraag via de webpagine Terugkijken webinar Zo kom je tot een actueel investeringsstatuut de terugkijklink, presentatie en het basismodel investeringsstatuut op.

Door wie

Maarten van ’t Hek

Senior Consultant
Ortec Finance

Annique Verkoeijen

Senior Consultant
Ortec Finance  

Eelkje van de Kuilen

Partner, Advocaat
AKD 

Mels Landzaad

Advocaat
AKD 

Vragen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Bianca van de Kaa via bianca.vandekaa@ortec-finance.com.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm