Met de Wet toekomst pensioenen staan fondsbesturen en sociale partners voor de grootste (pensioen-)uitdaging in jaren.

Op deze pagina een overzicht van de laatste ontwikkelingen over de wetgeving, onderzoeken naar verschillende facetten van de nieuwe pensioencontracten, onze visie op de wetgeving en keuzes die fondsen en sociale partners moeten maken.

Relevante publicaties

Onze oplossingen

Inzicht impact transitie-ftk
We bieden inzicht in de impact van gebruik van het transitie-ftk op de indexatiekansen, de korte termijn risico’s en gevolgen voor de invaardekkingsgraad.
Ondersteuning contractkeuze
We bieden inzicht in de verschillen tussen de flexibele premieregeling en de solidaire premieregeling en de gevolgen hiervan voor de deelnemers.
Inrichting pensioencontract
Impact keuzes: premiestelling, risicodelings- of solidariteitsreserve, spreiding schokken en projecties deelnemers pensioen.
Inrichting beleggingsbeleid
Ondersteuning bij vaststelling van een passende lifecycle en beleggingsbeleid voor een eventueel uitkeringscollectief, passend bij risicohouding deelnemers.
Keuze invaarmethodiek
We bieden inzicht in de twee wettelijk toegestane invaarmethodieken en adviseren in de vaststelling van een methodiek passend bij de principes van het fonds.
Netto profijt analyse
Zowel voor het gebruik van het transitie-ftk als voor het besluit tot invaren voeren wij de wettelijk vereiste evenwichtigheidstoets uit op basis van netto profijt.
Opstellen overbruggingsplan
We stellen de invaardekkinsgraad vast en het bijbehorende overbruggingsplan.
Keuzebegeleiding
Ondersteuning bij het inrichten van een (digitale) tool voor keuzebegeleiding om deelnemers goed te begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes.

 

Wij zijn al vele jaren betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het pensioenakkoord. Door ons werk voor zowel de beleidsbepalers als werkgroepen binnen de Pensioenfederatie lopen wij voorop in de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel en de impact van de verschillende keuzes voor deelnemers.

Wij en onze modellen staan klaar om fondsen en sociale partners te helpen bij de vele uitdagingen. Dit betreft zowel de keuzes in aanloop naar de transitie, als ook keuzes wat betreft het type contract, de inrichting van dit contract, de transitie zelf en de impact hiervan voor de deelnemers.

Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Chantal de Groot

Team Leader ALM

Mark Irwin

Team Leader ALM

Sacha van Hoogdalem

Managing Director
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm