De rente is historisch op het laagste punt ooit. Per eind december 2019 was de 10 jaars rente -0.05% in Nederland. Het dieptepunt werd bereikt in de zomermaanden.

Een van de scenario’s die opkomt is dat we in Europa Japan achternagaan, waar al sinds eind jaren negentig sprake is van een rente onder de 2% en rentes de laatste 10 jaar ook gedaald zijn naar 0%. De marktconsensus tendeert naar een scenario waarin er langere tijd sprake is van lagere economische groei en rentes. Wat betekent dit voor het rentehedge beleid van het pensioenfonds? Moet de rente afdekking worden aangepast? Dit en meer in dit artikel.

Artikel downloaden?

Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm