Op 30 september heeft minister Koolmees de kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM). De URM schrijft voor dat pensioenuitvoerders hun deelnemers inzicht moeten geven in het verwachte pensioen en de onzekerheid hieromheen, via de zogenoemde communicatiemetafoor. Als onderdeel van de evaluatie is er gekeken naar de rekenkundige en uitvoeringstechnische aspecten van de rekenmethodiek. De communicatieve aspecten, lees de geschiktheid van de communicatiemetafoor, zullen pas in 2022 geëvalueerd worden. De belangrijkste conclusies van het huidige onderzoek staan hier beschreven.


  • Noodzaak tot communiceren o.b.v. actuele gegevens: Scenariogegevens mogen straks maximaal 4 maanden oud zijn. Nu worden deze jaarlijks bijgewerkt n.a.v. de haalbaarheidstoets
  • Geen noodzaak tot wijziging rekenfrequentie: De rekenfrequentie blijft minimaal ééns per jaar en bij individuele en collectieve wijzigingen
  • Onduidelijkheid toegevoegde waarde extra scenario’s: In 2022 mag nog met 2.000 i.p.v. 10.000 scenario’s gerekend worden. De minister vraagt een commissie om hier nader over te adviseren.

Noodzaak tot actualisatie scenariocijfers

Vanaf 1 januari 2022 zullen pensioenuitvoerders ieder kwartaal de URM-berekeningen moeten baseren op de meest actuele scenario-set en de bijbehorende financiële positie van het fonds. De rekenfrequentie, van minimaal ééns per jaar én bij collectieve en individuele wijzigingen, veranderd niet. In de praktijk werken de meeste uitvoerders ieder kwartaal de URM-gegevens bij van alle deelnemers. Deze updates geven dan inzicht in de effecten van individuele wijzigingen (nieuwe opbouw, ontslag etc.), maar zijn veelal wel gebaseerd op (verouderde) scenariogegevens vanuit de meest recente haalbaarheidstoets.

De scenariogegevens mogen vanaf 1 januari maximaal 4 maanden oud zijn. Dit betekent dat fondsen in april 2022 de URM-gegevens zullen moeten baseren op basis van de door DNB gepubliceerde 2022Q1 set (economische situatie per ultimo december 2021). Drie maanden later in juli zullen de gegevens bijgewerkt moeten worden op basis van de 2022Q2 set.

Begin tijdig met het inrichten van de processen.

Hoewel 1 april nog ver weg lijkt is het wel belangrijk om tijdig de processen in gang te zetten om aan de rapportageverplichting te voldoen. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:
  • Uitvoering: Bespreek de uitvoeringstechnische implicaties van deze wijziging met de pensioenuitvoeringsorganisatie en de leverancier van de URM-berekeningen (veelal de leverancier van de haalbaarheidstoets). Maak duidelijke SLA-afspraken met beide organisaties. Denk hierbij ook na over hoe de kwaliteit van de data geborgd kan worden.
  • Communicatie: Denk hiernaast ook na over de rol van de communicatiecommissie. Bij grote wijzigingen in de financiële uitgangssituatie dan wel in de economische set kan het wenselijk zijn om hierover te communiceren. De communicatie-commissie dient dan tijdig aangehaakt te zijn.

Meer weten?

Ortec Finance levert voor verschillende fondsen zowel de haalbaarheidstoets als de URM-cijfers. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden omtrent de aanlevering van de URM-cijfers, zodat u aan uw rapportageverplichtingen kunt voldoen.

Gerelateerde insights

X