Sociale partners buigen zich komende jaren over het vraagstuk hoe de pensioenregeling er onder de nieuwe pensioenwetgeving uit moet zien. Daarna komt het vraagstuk of, en op welke wijze bestaande pensioenaanspraken ingevaren worden in de nieuwe regeling. In dit artikel beschrijven we een proces dat doorlopen kan worden om het bestaande vermogen evenwichtig en via robuuste verdeelregels te kunnen verdelen bij de transitie.

Evenwichtige transitie

De wetgever schrijft voor dat de transitie als geheel evenwichtig moet zijn. Hieronder wordt het geheel verstaan van de wijziging van de pensioenregeling, de overstap naar een premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premies, het verzoek tot invaren, de verdeling van het bestaande pensioenvermogen en de eventuele compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Sociale partners leggen de gemaakte keuzes en de hieraan ten grondslag liggende overwegingen vast in een transitieplan. De wetgever heeft aangegeven welke onderdelen in dit transitieplan opgenomen moeten worden.

De wettelijke voorschriften geven nog onvoldoende guidance voor hoe de transitie echt evenwichtig kan plaatsvinden. Sociale partners en het pensioenfonds moeten veel beslissingen nemen, daarnaast is het niet duidelijk hoe de financiële situatie is op het moment dat daadwerkelijk de transitie plaatsvindt. Een duidelijk proces kan hierbij helpen:

In de onderstaande figuur wordt daarom een aantal stappen beschreven dat sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds zouden kunnen doorlopen:

Meer weten?

Download het volledige paper via de onderstaand button.

Evenwichtige belangenafweging tijdens de transitie (pdf)

Vragen?

Neem voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stuk contact op met een van onze investment of risk management consultants via Sacha van Hoogdalem of Chantal de Groot.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm