Nederlandse pensioenfondsen die GLASS gebruiken zijn door Ortec Finance bijgepraat over het pensioenakkoord en hebben ervaringen uitgewisseld over de implementatie ervan.

Tijdens een anderhalf uur durende online bijeenkomst zijn Nederlandse pensioenfondsen die gebruik maken van Ortec Finance’s GLASS op de hoogte gebracht van het nieuwe pensioenakkoord. Sacha van Hoogdalem en Jacoline Moree hebben in twee delen de ongeveer vijfentwintig aanwezigen bijgepraat.

Jacoline gaf een demo over de belangrijkste onderdelen van het pensioenakkoord in het GLASS model. Vervolgens werden ervaringen met implementatie van het nieuwe pensioenakkoord uitgewisseld en beantwoorde Sacha vragen. Aan bod kwamen onder meer de solidariteitsreserve, het transitie-ftk, de standaard methode versus Value Based-ALM en de richtdekkingsgraad.

Een van de conclusies was dat sommige onderwerpen verdere verdieping behoeven om zo pensioenfondsen nog beter in staat te stellen het nieuwe pensioenakkoord goed te implementeren. Aan een vervolgsessie wordt gewerkt.

Meer weten

Wil je meer weten met betrekking tot de mogelijkheden van het GLASS model ten aanzien van het pensioenakkoord of wil je in de toekomst ook graag deelnemen aan onze online sessies over het pensioenakkoord? Neem contact op met John Kuijt.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm