In dit artikel gaan we in op de toegevoegde waarde en risico’s van het opheffen van de leenrestrictie. Want een van de punten waarop het Nieuwe Pensioencontract (NPC) zich onderscheidt van de Wet verbeterde premieregeling (WVP) is de mogelijkheid tot het opheffen van de leenrestrictie. Hierdoor kunnen jongeren meer dan 100% van hun gespaarde pensioenpremies in zakelijke waarden beleggen. Dit met geleend geld in zakelijke waarden beleggen zou tot welvaartswinst leiden. Een goede zet?

Om de toegevoegde waarde en risico’s van het opheffen van de leenrestrictie goede te kunnen bepalen, hebben we twee lifecycles vergeleken. De eerste lifecycle gaat uit van de leenrestrictie. Tot 20 jaar voor pensioendatum wordt een allocatie van 100% zakelijke waarden aangehouden, daarna wordt het risico afgebouwd naar 35% zakelijke waarden op pensioenleeftijd. De tweede is een lifecycle zonder leenrestrictie en start op een allocatie van 150% zakelijke waarden en bouwt leeftijd 31 lineair afbouwt naar 35% zakelijke waarden op pensioenleeftijd. De lifecycles staan weergegeven in onderstaande figuur.

Lifecycle met en zonder leenrestrictie

De analyse laat zien dat de lifecycle zonder leenrestrictie gemiddeld tot een 7% hoger pensioen leidt. Het slecht weer scenario van de beide lifecycles is vergelijkbaar. Het goed weer scenario ligt de pensioenuitkomst van de lifecycle zonder leenrestrictie ruim 30% boven die van de variant waarbij maximaal 100% in de zakelijke waarden wordt belegd.

Het risico van het opheffen van de leenrestrictie ligt op de meer kortere termijn. Voor een 25-jarige deelnemer is in het slecht weer scenario zijn de gespaarde premies plus de bijgeschreven rendementen nog maar 58% van de ingelegde premies. Dit in tegenstelling tot de variant waarbij maximaal 100% in zakelijke waarden belegd is: dan is het kapitaal 72% van de ingelegde premies.

Om het vertrouwen na de transitie in het stelsel te behouden of versterken denken wij dat het belangrijk is om deelnemers inzicht te geven in deze korte termijn risico’s van het opheffen van de leenrestrictie.

Wilt u meer weten?

Download ons volledige paper of neem voor meer informatie contact op met Sacha van Hoogdalem via onderstaande contactgegevens.

Download het volledige paper

Gerelateerde insights

X