De eerste uitgave van het boek “Beheren van Pensioenvermogen” mag met recht een succes genoemd worden. Het boek werd door de pensioensector goed ontvangen, onder meer door de inzichtelijke uitleg en de praktische toepassing voor pensioenfondsbestuurders. Inmiddels is een nieuwe editie een feit. Ook hieraan gaven pensioenspecialisten van Ortec Finance met veel enthousiasme hun medewerking.

Ontwikkelingen binnen de pensioensector vragen om een nieuwe editie

Inmiddels is er op de financiële markten veel veranderd en ook binnen de pensioensector hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Denk bijvoorbeeld aan ESG, het regeerakkoord of de Guidance normenkader beleggingskennis DNB: “Verwachte niveau beleggingskennis bestuurders” waarin is aangegeven welke beleggingskennis van bestuurders naar een hoger plan getild moet worden.

De voorgaande editie van het boek heeft duidelijk bijgedragen aan de kennisontwikkeling over deze onderwerpen. Echter, de ontwikkelingen binnen de pensioensector vragen om een nieuwe editie van het boek. Ortec Finance heeft wederom haar medewerking verleend aan de totstandkoming van deze publicatie. Pensioenspecialisten Loranne van Lieshout en Sacha van Hoogdalem hebben, in samenwerking met Eric Mathijssen (Cardano), hoofdstuk vijf van “Beheren van Pensioenvermogen” 2018 inhoudelijk vormgegeven.

Lees hier hoofdstuk vijf van “Beheren van Pensioenvermogen” 2018.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm