Vorige week publiceerden Chantal de Groot en Martin Bakker hun eerste onderzoeksinzichten over hoe met gerichte vul- en verdeelregels de solidariteitsreserve zeer effectief ingezet kan worden om dalingen van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Het onderstaande rapport toont nu ook alle berekeningen en detailuitkomsten.

Met een relatief kleine buffer krijgen huidige en toekomstige gepensioneerden veel meer nominale zekerheid dan bij een beleid zonder solidariteitsreserve en ook meer zekerheid dan het huidige FTK kan bieden. Omdat de risico’s bij deze inzet van de buffer enorm afnemen, kan dit ruimte geven om tijdens de uitkeringsperiode risicovoller te beleggen, waardoor er naar verwachting een substantieel hoger pensioen bereikt kan worden, terwijl de risico’s beperkt blijven.

In het via onderstaande button te downloaden rapport wordt stap voor stap ingegaan op hoe de inzet van de solidariteitsreserve voor zowel hogere als stabielere pensioenen kan leiden.

Lees meer over de aanpak, de mogelijke nadelen, de toets aan de beoogde doelen van de solidariteitsreserve, de impact op de overgang naar het nieuwe stelsel & conceptwetgeving en mogelijke vervolgstappen:

 

Hogere en stabielere pensioenen dankzij solidariteitsreserve

 

Contact de auteurs indien u vragen heeft over het gedane onderzoek.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm