Vandaag is vanuit een groep pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties een bericht aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij het belang van de komst van de WTP benadrukken.

Wij steunen de schrijvers van harte in de positieve boodschap die zij hiermee uitspreken over de WTP. Wij geloven dat met de introductie van deze wet een aantal knelpunten in de huidige contracten wordt opgelost. Omdat in de nieuwe contracten sprake is van minder buffervorming, zien wij in de nieuwe contracten goede mogelijkheden voor een koopkrachtig pensioen. Bovendien kan het beleggings- en renterisico veel gerichter worden toegedeeld aan de verschillende generaties, waardoor meer maatwerk kan worden gerealiseerd en het renterisico van jongeren niet meer bij ouderen terecht komt. Daarbij zien wij belangrijke mogelijkheden binnen de voorliggende wet om de risico’s op pensioenverlagingen voor deelnemers te kunnen beperken.

Wij hechten veel waarde aan de mogelijkheden voor sociale partners en fondsbesturen om zelf de keuze te kunnen maken welk contracttype (flexibele of solidaire premieregeling) het beste bij hun deelnemers past en of invaren in hun specifieke situatie niet tot onevenwichtigheden leidt.

Al met al hopen we dat de leden van de Tweede Kamer deze boodschap vanuit de sector ter harte nemen en met een positieve grondhouding zal doorgaan met de behandeling van de wet.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm