Veel pensioenfondsen hebben gedurende 2020 en 2021 de Eigen Risico Beoordeling (ERB) uitgevoerd. Wetgeving schreef voor dat deze uiterlijk eind 2021 moest zijn uitgevoerd. Vanuit regelgeving moet minimaal iedere 3 jaar een reguliere, volledige, ERB worden gedaan. Fondsen die in 2020 de ERB hebben uitgevoerd, zullen dat volgend jaar weer moeten doen. Het is goed om dit aan de jaarplanning toe te voegen, mocht dat nog niet zijn gebeurd, zodat hier voldoende tijd voor beschikbaar is.

Onvermijdelijk moet in de ERB ook aandacht zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Veel pensioenfondsen zijn al in meer of mindere mate bezig met de Wet Toekomst Pensioen (WTP), meestal via een afzonderlijk project of deelprojecten. De WTP is een belangrijke externe ontwikkeling met veel impact op het kunnen realiseren van de strategische doelen. Dat betekent dat een ERB noodzakelijk is, waarbij dit bij uitstek de mogelijkheid biedt de diverse risico’s en afhankelijkheden integraal te beoordelen.

Mogelijk is een update van de ERB of een Risk Self Assesment (RSA) op de gevolgen van de WTP al uitgevoerd of staat die in de planning. In zo’n RSA zullen dan niet alleen de risico’s rond het basisscenario moeten zijn uitgewerkt (gericht op de transitie), maar ook alternatieve scenario’s zoals het niet doorgaan van de WTP, of het verder verlies aan vertrouwen als bij invaren fors moet worden gekort op bestaande uitkeringen. Uiteindelijk zal in het implementatieplan WTP ook een risicobeoordeling moeten zijn opgenomen met een impactanalyse van financiële en niet-financiële risico’s en beheersing van de risico’s.

Als zo’n update ERB of RSA al beschikbaar is, kan die geïntegreerd worden in de reguliere ERB en is het mogelijk afdoende om de andere risicoscenario’s te actualiseren: een efficiënte aanpak die gerechtvaardigd is als de RSA WTP al flink inzet en tijd zal hebben gekost. Mocht zo’n RSA nog niet beschikbaar zijn, dan kan die als onderdeel van de nieuwe ERB worden uitgevoerd. Reserveer dan in ieder geval voldoende bestuurlijke tijd voor de ERB, zodat de ERB een waardevol onderdeel blijft van integraal risicomanagement.

Meer weten of vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm