12 juni spraken Chantal de Groot en Pieter van Nes over ‘Netto profijt, verder kijken dan geboortejaren’.

Bij de overgang naar het pensioencontract onder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) moet als onderdeel van het transitieplan door sociale partners de evenwichtigheid worden getoetst. Dit dient onder andere te gebeuren op basis van netto profijt.

In de evenwichtigheidstoets wordt door middel van netto profijt voor verschillende groepen deelnemers getoond hoeveel zij er als gevolg van de gehele transitie op voor- of achteruitgaan.

Eerder verscheen over dit onderwerp ook deze paper
Via de buttons op deze pagina kan je recording van het webinar terugkijken of de gebruikte presentatiematerialen bekijken.

 

Webinar terugkijken  Presentatiematerialen

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van het webinar of het paper, neem dan contact op met Chantal de Groot en Pieter van Nes.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm