Risicomanagement staat hoog op de agenda van pensioenfondsen. Pensioenfondsen beheersen al geruime tijd de financiële risico’s, de laatste jaren worden er ook steeds meer maatregelen genomen om het niet-financiële risicomanagement te versterken. Niet alleen omdat de wetgeving en de toezichthouders steeds meer eisen. Maar ook omdat niet-financiële risico’s veel waarschijnlijker en impactvoller zijn geworden. Maar hoe zorg je ervoor dat integraal risicomanagement geen eindeloze oefening wordt?

Vaak wordt er gebruik gemaakt van modellen en richtlijnen zoals COSO, COBIT of ISO aangevuld met templates, checklists en standaard rapportages. Die vult het bestuur niet zelf in, dat wordt gevraagd aan de uitvoering zoals bestuursbureau, commissies of uitvoerders. Dit kan ertoe leiden dat het risicomanagement wordt gezien als een afvink oefening die los staat van de dagelijkse activiteiten. Mogelijk is risicomanagement ook nog ondergebracht in een afzonderlijke commissies met haar eigen taken en verantwoordelijkheden. En beheersen commissies de diverse risico’s daardoor los van elkaar.

De Ortec Finance aanpak voor betere besluitvorming

De vorige alinea staat haaks op ons idee van succesvol risicomanagement bij een pensioenfonds: ervoor zorgen dat een bestuur op het juiste moment de juiste informatie heeft voor goede besluitvorming. En zo de pensioenfondsdoelen te realiseren zonder dat te veel of onduidelijk risico wordt gelopen.

Lees meer in ons paper

Bij deze aanpak hoort juist een integrale risicobenadering waarbij de beslissers en degenen die de besluiten voorbereiden optimaal worden ondersteund door de risicomanagers. Terwijl die er tegelijkertijd ook op toezien dat afspraken worden gevolgd. De 4 kernelementen uit ons paper:
  • Houd de doelstellingen voor ogen. Hierdoor ontstaat er focus en wordt er een belangrijke basis gelegd voor de risicocultuur. Iedereen wil immers de doelstellingen behalen
  • Zorg ervoor dat risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden, in plaats van een aparte activiteit
  • Samenwerking tussen de 1e en 2e lijn is een belangrijke succesfactor. Risicomanagement traint en ondersteunt de 1e lijn, stelt de juiste hulpmiddelen beschikbaar en geeft constructieve feedback
  • Zorg voor een stevig fundament met maatwerk dat goed wordt begrepen en toegepast. Dit zorgt ervoor dat het risicomanagement werkbaar blijft en voorkomt misverstanden.

Download hier ons paper:

Begrijpelijke risicomanagementaanpak die past bij uw pensioenfonds

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm