In de zomer van 2020 publiceerde het kabinet de hoofdlijnen nota met de contouren van het nieuwe pensioenstelsel. Er komt een nieuw contract naast de bestaande verbeterde premieregeling. Voor zowel sociale partners als pensioenuitvoerders betekent dit dat zij de komende tijd een groot aantal keuzes moeten maken. Een detailanalyse.

Zowel het nieuwe contract als de bestaande verbeterde premieregeling zijn premieregelingen en kennen een expliciet of impliciet leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Voor zowel pensioenfondsen als sociale partners geldt daarom dat er veel op hen af gaat komen de komende tijd. Ortec Finance zet het een en ander op een rij. 

In de eerste uitwerking zijn voor de uitwerking de volgende tijdslijnen gepubliceerd:

besluitvormingsproces

Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve wetgeving. Deze wordt in de eerste helft van 2022 verwacht. Er wordt naar gestreefd de benodigde wetgeving per 1 januari 2023 in te laten gaan. De gehele transitie moet voor uiterlijk voor 1 januari 2027 plaatsvinden, waarbij een eerdere transitie ook mogelijk is en door partijen ook wordt overwogen.

Sociale partners en pensioenuitvoerders moeten voor medio 2024 een groot aantal keuzes maken over het type contract, de bijbehorende pensioenregeling, de invulling van het gewenste contract, de uitvoering, invaren en eventuele compensatiemaatregelen. Sommige van deze keuzes liggen formeel bij sociale partners en anderen bij het pensioenfondsbestuur. Echter, rondom veel vraagstukken zullen de partijen gezamenlijk moeten optrekken.

Met de deadline van medio 2024 voor ons, kunnen sociale partners en besturen niet te lang afwachten en zullen zij dus op korte termijn aan de slag moeten: dit begint met kennisneming van alle aankomende wijzigingen, een inventarisatie van de keuzes die voorliggen en het maken van gezamenlijke procesafspraken.

Kijkend naar dit proces, zien wij grofweg de volgende fases in het besluitvormingsproces:

Besluitvormingsproces-stappenplan

Details over het doel van elke fase, wie er betrokken is, wie er verantwoordelijk is en wat het eindproduct van elke fase moet zijn, heeft Ortec Finance uitgewerkt in dit document.

Ortec Finance heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met de inhoud van het pensioenakkoord, de processen hieromheen en de benodigde analyses. We staan u dan ook graag bij in de verschillende fases van het aankomende besluitvormingsproces middels bijvoorbeeld het verzorgen van informatiesessies, workshops en ondersteunende berekeningen. Neem voor meer informatie contact op met Chantal de Groot of Sacha van Hoogdalem.

Download document

Gerelateerde insights

X