De transitie van het FTK naar de WTP bestaat op hoofdlijnen uit twee elementen: de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overgang naar een premieregeling, met meer individuele (toedeling van) beleggingsrendementen en beperktere mate van collectieve bufferopbouw. Voor de afschaffing van de doorsneesystematiek geldt dat deze negatieve impact heeft op de verwachte pensioenopbouw van bepaalde groepen actieve deelnemers. De omvang van deze negatieve impact hangt sterk af van de bril waardoor men kijkt. Daarmee is de vraag wat compensatie kost niet eenduidig te beantwoorden zonder dat sociale partners eerst bepalen door welke bril ze willen kijken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste afwegingen die sociale partners moeten maken in hun vaststelling van adequate compensatie.

Download hier het volledige document.

 
Volg op 22 januari ons 4e webinar in de reeks "Nederlandse pensioenfondsen in transitie" dat volledig in het teken staat van Compensatie. Inschrijven kan hier.

Inschrijven webinar

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm