Net als de rest van de sector heeft Ortec Finance de afgelopen maanden met interesse kennisgenomen van de conceptwetgeving en de begeleidende Memorie van Toelichting voor de Wet Toekomst Pensioenen. We zien dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet richting een toekomstbestendiger pensioenstelsel. In de totstandkoming is ook veelvuldig overleg gevoerd met de sector, wat resulteert in een stelsel dat op veel punten bestaande knelpunten oplost of vermindert. De conceptwetgeving is ter consultatie aan de sector voorgelegd, waarna de definitieve behandeling in de Kamer na de zomer zal plaatsvinden. Onderstaand en in de bijlage is onze reactie beschreven.

In de conceptwetgeving wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de bestaande Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) en het Nieuwe Pensioencontract (NPC). Sociale partners en pensioenfondsen zullen een harde keuze moeten maken tussen beide contracten en daarbinnen de invulling moeten bepalen die bij hen past.

Wij merken echter op dat beide contracten in de basis erg op elkaar lijken. De verschillen die overblijven, lijken ofwel in additionele elementen te zitten - zoals het al dan niet aanhouden van een solidariteitsreserve of het al dan niet aanhouden van een fictief beschermingsrendement - ofwel meer technisch van aard te zijn zoals bijv. de vormgeving van projectierendement.

In de bijlage bij dit bericht met onze reactie op de consultatie, benoemen we aandachtspunten die wij van belang vinden voor de verdere uitwerking van de uiteindelijke wetgeving. Hierbij gaan we in op de volgende punten:

 1. Collectieve uitkeringsfase in NPC
 2. Inzet aanwezig vermogen voor compensatie en solidariteitsreserve
 3. Solidariteitsreserve in Wet Verbeterde Premieregeling
 4. Vaststelling projectierendement
 5. Definitie beschermingsrendement
 6. Voortzetting huidig FTK
 7. Value Based ALM
 8. Gebruik scenariosets
 9. Guidance keuzeproces
 10. Toetsing risicohouding
 11. Transitie FTK.

Lees hier onze volledige reactie

Gerelateerde insights

X