Bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel staan pensioenfondsen voor een belangrijke uitdaging: de verdeling van het huidige collectieve vermogen naar individuele vermogens (invaren). De conceptwetgeving biedt hiervoor een tweetal methodes: de standaardmethode en de Value Based methode. Er zijn echter relevante variaties te bedenken. Met een nieuw vandaag gepubliceerd paper beogen we concrete handvatten en inspiratie te bieden voor fondsen die bezig zijn met het invaren van bestaande aanspraken in het nieuwe stelsel.

(Pensioen Pro publiceerde een interview op haar site met de auteurs over dit rapport: inloggen) 
Wij zien bij pensioenfondsen een wens om de indexatie-ambitie mee te wegen bij de verdeling van het fondsvermogen. Zeker voor fondsen met een hogere dekkingsgraad lijkt dit een welkom alternatief op de twee beschreven methoden in de conceptwetgeving.

In dit paper beschrijven we een aantal manieren waarop de indexatie-ambitie kan worden meegenomen bij het invaren naar het nieuwe stelsel. Dit is in vergelijkbare vorm van toepassing op invaren in het solidaire en het flexibele premiecontract.

Verschillende methodes invaren pensioenstelsel

Wij schetsen een aantal alternatieve methodes:

  1. Gelijke verdeling op basis van reële ambitie
  2. Verdeling op basis van toekomstbestendige indexatie methode
  3. Gelijke toeslagambitie.

Voor elke van de alternatieve methoden beschrijven we in welke situatie het alternatief zou kunnen passen. En beschrijven we de principiële afwegingen die horen bij dat alternatief.

Voorbeelden van principiële standpunten die een keuze voor een alternatieve invaarmethode bepalen zijn:

  • Alle deelnemers dienen minimaal de aanwezige nominale pensioenverplichting (tot 100%) mee te krijgen
  • Het verdelen van de buffer dient in lijn te zijn met de reële of indexatie ambitie van het fonds
  • Jongere deelnemers hebben nog meer toekomst, dus meer rendementspotentieel en kunnen daarom nog een deel van hun indexatie- of reële ambitie verdienen uit rendement
  • Jongere deelnemers hebben weliswaar nog meer toekomst, dus meer rendementspotentieel, maar ook meer onzekerheid over de hoogte van hun pensioen en zouden daarom in gelijke mate een deel van hun indexatie- of reële ambitie moeten meekrijgen als oudere deelnemers
  • Het belang van het inhalen van indexatie-achterstanden dient afgewogen te worden tegen het belang van toekomstige indexatie.

Voor fondsen met een dekkingsgraad boven de 100% pleiten wij voor meer vrijheden om vervolgens het eigen vermogen toe te delen volgens reële ambitie, zonder minimale toets op basis van de Value Based invaarmethode. Daarbovenop zouden fondsen de ruimte moeten krijgen om het vermogen volgens eigen principes en ambities toe te delen, zodanig dat op totaal niveau een evenwichtig beeld ontstaat. De toets op evenwichtigheid is voor ieder fonds sowieso een verplichting wanneer het kiest om bestaande aanspraken in te varen in het nieuwe stelsel.

Alles lezen?

Download ons paper via de onderstaande button. 

Weeg indexatieambitie mee bij invaren in nieuw pensioenstelsel

Heb je vragen, neem dan contact op met de auteurs, gegevens onderaan deze pagina.

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm