GLASS is een toonaangevende asset en liability management oplossing voor institutionele beleggers wereldwijd, die met behulp van simulatie software strategisch risicomanagement en investeringsbesluitvorming verbetert.”

 

GLASS stelt besluitvormers in staat om het beleggingsrendement te optimaliseren voor meerdere horizonnen, rekening houdend met het solvabiliteitskader, de verplichtingen en de gedefinieerde marktrisicobudgetten. We maken gebruik van onze jarenlange institutionele expertise door gebruik te maken van gedetailleerde asset-modelleringen en beleggingsstrategieën & overlays, ondersteund door onze hoogstaande economische scenario’s.

Een wereldwijd klantenbestand, geoptimaliseerde beleggingsstrategieën en integratie van verplichtingen en wet- en regelgeving.”

Eén van de belangrijkste beslissingen voor elke belegger is de asset allocatie. Met het groeiende aantal beleggingscategorieën en -strategieën worden deze beslissingen steeds complexer. Ortec Finance is van mening dat economische modellen ondersteuning kunnen bieden bij het nemen van deze beslissingen en biedt zowel software als diensten aan op dit gebied. Met onze Ortec Finance Scenario's heeft u toegang tot zeer realistische scenario's voor een groot aantal beleggingscategorieën. Daarnaast biedt onze software u nuttige optimalisatie en risicodecompositie tools om optimale portefeuilles samen te stellen.

De CIO en de beleggingsadviescommissie van een institutionele belegger moeten de belangrijkste beleggingsbeslissingen kunnen beoordelen en onderbouwen. Dit doen zij door het analyseren van de relevante risico- en rendementskarakteristieken en het bekijken van diverse (dynamische) beleggingsstrategieën (voor verschillende horizonnen). Daarnaast moet ook de robuustheid van deze beleggingsstrategieën worden getest onder verschillende economische omstandigheden. Ortec Finance ondersteunt deze processen met GLASS, een uitgebreid model voor het ontwerpen en testen van verschillende beleggingsstrategieën en asset allocaties.

Institutionele beleggers moeten snel en efficiënt risico en rendement afwegingen kunnen maken bij belangrijke investeringsbeslissingen. Hierbij moeten diverse strategieën worden afgewogen onder verschillende economische regimes. Daarnaast is de impact op verschillende horizonnen van belang. Ortec Finance ondersteunt deze beslissingen door een uitgebreid model (GLASS) te leveren waar beleggingsstrategieën kunnen worden ontworpen en getest kan worden of deze voldoen aan de strategische doelen en risicohouding van de belegger.

Economische Scenario's voor een afgewogen asset allocatie

De asset allocatie beslissing wordt steeds complexer als gevolg van het groeiende aantal beleggingscategorieën en -strategieën. Hoe gaat u om met verschillende beurs en niet-beursgenoteerde (sub)beleggingscategorieën, verspreid over verschillende regio's? Ortec Finance heeft met behulp van de Economic Scenario Generator (ESG) een platform gecreëerd wat alle (sub)beleggingscategorieën omvat en dat een gelijk speelveld creëert. Dit platform stelt u in staat om een goede (dynamische) asset allocatie vast te stellen.

Om ervoor te zorgen dat de asset allocatie in lijn is met de strategische doelen en de risicobereidheid, is de analyse van het beleggingsbeleid en de (dynamische) asset allocatie opgenomen in ons bredere GLASS-platform, wat ook verplichtingen, toezichtskaders (bijvoorbeeld Solvency II) en andere beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld premiebeleid) omvat. Het GLASS model kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van haalbaarheidstoetsen.

Meer over GLASS platform

Meer over Economische scenario's

Contact

Loranne van Lieshout
Loranne  van Lieshout
Teamleader Investment Consulting & Risk Management
+31 6 13 13 17 85
Tessa Kuijl
Tessa Kuijl
Senior Lead Consultant
+31 20 700 97 68

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights