Met OrtaX presenteert Ortec Finance een applicatie die vanuit de praktijk ontwikkeld is. Een taxateur kan hierdoor intuïtief zijn weg vinden en zijn werkzaamheden doen. Teneinde met OrtaX een vliegende start te kunnen maken hebben we cursussen ontwikkeld die u begeleiden van de eerste kennismaking met OrtaX tot volwaardig gebruiker. Ons cursusaanbod is hieronder opgesomd. Desgewenst verzorgen wij ook op maat ontwikkelde trainingen. Neem hiervoor contact op met ons.

Productopleidingen

 • Kennismakingscursus

  De kennismakingscursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers van OrtaX. De cursus wordt ook wel "knoppencursus" genoemd omdat alle basishandelingen in OrtaX aan bod komen. De cursus is opgezet met telkens een theoriedeel gevolgd door praktijkopgaven op de eigen data. Na afloop van deze cursus kan de gebruiker inloggen in de applicatie en aan de slag met zijn of haar werkzaamheden.

  De kennismakingscursus wordt standaard gegeven bij nieuwe klanten. Nieuwe medewerkers van bestaande klanten kunnen ook een kennismakingscursus volgen. In overleg verzorgen we dan een cursus die we bij de klant in huis geven of op een nader te bepalen locatie nadat al onze klanten gelegenheid hebben gehad hierop in te schrijven.

  De volgende handelingen komen in de cursus aan bod:

  • Uitleg over het waarderingsmodel
  • Basishandelingen
  • Taxeren
  • Kenmerkenregistratie
  • Uitvoeren marktanalyse
  • Document manager

  De cursus duurt 1 dag en kan in groepen gegeven worden. De onderwerpen die aan de orde komen worden ook in een verdiepingscursus aangeboden. Een verdiepingscursus is bedoeld voor medewerkers die al een tijdje met OrtaX werken en graag van de hoed en de rand willen weten.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Haal meer uit OrtaX

  Na een eerste kennismakingsperiode kan het zijn dat er behoefte is aan meer kennis van OrtaX. Dit kan meer achtergrondinformatie zijn, maar ook minder gebruikte functionaliteit die erg van pas kan komen. Specifiek daarvoor hebben we een cursus ontwikkeld "Haal meer uit OrtaX". Deze cursus gaat gepaard met een certificaat dat gebruikers het recht geeft helpdeskmeldingen in te boeken bij Ortec Finance.

  Deze cursus wordt op kantoor in Amsterdam gegeven.

  De onderwerpen van deze algemene verdiepingscursus zijn onder meer:

  • Haal meer uit de marktscanner
  • Haal meer uit het taxatieoverzicht
  • Bouw uw eigen rapportages
  • Bouw uw eigen waarderingsmodel

  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Verdiepingsopleiding Modelleren

  Het statistische waarderingsmodel achter OrtaX wordt uitgelegd in deze cursus. Na deze cursus bent u op de hoogte van hoe een modelschatting uitgevoerd wordt, welke gedachten er achter een succesvol waarderingsmodel zitten, wat belangrijke eigenschappen van het model zijn en komen begrippen als marktwaarde en transactieruis aan de orde.

  Deze verdiepingsopleiding is bedoeld voor klanten die meer inzicht willen hebben in het statistisch modelleren. Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat de relatie tussen de marktwaarde en de modelwaarde te verklaren. De cursus duurt een halve dag.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Verdiepingsopleiding kenmerkenmodule

  Er werken niet alleen taxateurs met OrtaX. Steeds vaker zien we dat afdelingen gegevensbeheer belast worden met taken die in OrtaX uitgevoerd worden. Zo worden bijvoorbeeld objectkenmerken van vraagprijzen via de controlemodule in OrtaX gecontroleerd en opgewerkt. Om deze medewerkers op te leiden dient deze cursus die specifiek vanuit het perspectief van een niet-taxateur gemaakt is.


  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Registratie kenmerken in OrtaX inclusief record 25
  • Bulkmutaties
  • Objectkenmerkencontrole iWOZ

  De cursus duurt doorgaans een halve dag.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Verdiepingsopleiding permanente marktanalyse (PMA)

  Het uitvoeren van de PMA in OrtaX is een intuïtief proces. Het is de bedoeling dat de bruikbaarheid van transacties gescoord wordt. Achter deze handeling schuilt echter een van de belangrijkste processen in OrtaX. De binnengekomen transacties worden gebruikt voor de trendberekening in OrtaX. Het werk in de marktscanner heeft invloed op de trend.


  In deze cursus staan we stil bij de achterliggende aspecten van het uitvoeren van de PMA. We praten over:

  • Verwerking van transacties in OrtaX
  • Trends
  • Belang (deel)objectgegevens
  • Analyse PMA
  • Relatie tussen PMA en herwaardering

  De cursus duurt een halve dag.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Cursus Applicatiebeheer

  Parallel aan de cursus voor de gebruikers is er een cursus voor de applicatiebeheerder ontwikkeld. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van OrtaX. Onder die taken vallen bijvoorbeeld inrichtingsvraagstukken als het verlenen van autorisaties. Deze applicatiebeheerder communiceert ook met de helpdesk van OrtaX en voert database updates uit die door onze helpdesk geleverd worden.

  De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • De OrtaX "Verkenner"
  • Proces- en foutenlogging
  • Gebruiksvriendelijkheid OrtaX vergoten door gebruikersinstellingen te optimaliseren

  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Cursus OrtaX op databaseniveau

  Achter OrtaX zit een Oracle database. Wanneer een klant alles uit data wil halen is een cursus over de manier waarop we waar welke data opslaan, onontbeerlijk. Doordat we data “verticaal” opslaan zijn we erg flexibel in het opslaan en verwerken van nieuwe data. Het levert echter ook een wat ingewikkeld datamodel op dat doorgrond moet worden om betrouwbare rapportages te maken. De cursus is bedoeld voor medewerkers met kennis van SQL en deze willen gebruiken om data uit OrtaX te halen. Ook stelt de cursus u in staat te bepalen in hoeverre u updates op de data zou willen uitvoeren. Zo kan een medewerker groeien tot eerstelijns helpdesk voor OrtaX.

  In de cursus komen aan bod:

  • Uitleg over de Oracle database
  • OrtaX tabellen
  • Actuele gegevens
  • Taxatie gegevens
  • Koppeling met belastingsysteem

  De cursus wordt vaak één op één gegeven op de klantdatabase en bevat zeer veel oefenopgaven om de cursist direct te kunnen begeleiden.

  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

Thema opleidingen

 • Cursus Koppeling

  OrtaX kent een databasekoppeling met Centric en GouwIT. Beide koppelingen dienen gemonitord te worden. Zonder monitoring is een koppeling lastig te managen. Data uitval moet snel opgepakt worden zodat de achterliggende oorzaak opgelost kan worden. Zo wordt een goed werkende koppeling een garantie.

  Aan het einde van de cursus heeft de cursist de koppeling doorgrond en kan deze beter beheerd worden. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Algemene introductie
  • Datastromen tussen Belastingapplicatie en OrtaX
  • Beheer van de koppeling en uitval

  De cursus is technisch van aard en bedoeld voor medewerkers met affiniteit met SQL.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

 • Cursus Taxatiemanagement

  De inkomende data in OrtaX hebben invloed op taxaties. Deze invloed kan door de klant gemanaged worden. Hiervoor is er een verwerkingsproces in OrtaX: "Taxatiemanagement".

  De cursus behandelt:

  • Uitleg over het Taxatiemanagement
  • De principes achter de opslag van data in OrtaX
  • Wat er gebeurt met data als er getaxeerd wordt
  • Hoe taxatiemanagement ingezet kan worden

  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze opleiding?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven

Events

 • OrtaX Gebuikersdag

  Elk jaar organiseren we de OrtaX gebruikersdag. De dag waarop we de marktontwikkelingen in ons vakgebied met onze klanten delen, onze klanten de mogelijkheid geven mee te praten over de ontwikkelingen bij OrtaX en vooral ook om deelnemers de gelegenheid te geven met collega’s van gedachten te wisselen.

  Deze gebruikersdag wordt jaarlijks in september georganiseerd en deelname is gratis en inclusief eten en drinken.

  Het programma is gevarieerd opgezet en belicht één of meerdere thema’s. De Waarderingskamer komt ook altijd bij onze gebruikersdag en praat mee over actuele zaken. In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij de voorkeur deze dag te organiseren bij gelegenheden die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen.


  Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


  Vragen over deze gebruikersdag?

  Neem contact op met Maarten-Jan Evers, via maartenjan.evers@ortec-finance.com of +31 20 700 97 44.

  Inschrijven