WALS Gebruikersopleiding

Ortec Finance volgt de complexe ontwikkeling van de COVID-19 (Coronavirus) situatie op de voet en heeft stappen ondernomen om de veiligheid van onze klanten en werknemers te waarborgen.

Zodra er meer bekend is over het advies van het RIVM voor aug/sep 2020 zal er besloten worden of de opleiding bij op ons kantoor in Rotterdam of online zal worden gegeven

Ortec Finance Rotterdam (Boompjes 40):

31 augustus, 1, 7 en 8 september 2020 De opleiding wordt verspreid over 4 dagen (9.30-16.00 uur). Wij zullen zorgdragen dat de RIVM richtlijnen binnen ons kantoor worden nageleefd.

Online:

31 augustus, 1, 2, 7, 8 en 9 september 2020 De opleiding wordt verspreid over 6 ochtenden (9.00-12.00 uur). In de middag werkt u zelfstandig aan de opdrachten en is er een gezamenlijk online vragen uurtje. Komt u tijdens de middag niet toe aan het maken van alle opgaves dan is het ook mogelijk dit op een ander moment te doen vóór de volgende opleidingsdag. Wij zorgen dat u de gegevens van de trainer ontvangt zodat u altijd terecht kunt met uw vragen. Wij begrijpen dat het online volgen van onze opleiding een andere invulling is dan u van ons gewend bent. Wij hebben inmiddels meerdere online opleidingen gegeven aan onze klanten en de reacties zijn erg positief.

Duur:                      6 ochtenden
Investering:   2.750 EUR
Data & locatie:       31 augustus, 1, 2, 7, 8 en 9 september 2020 - ONLINE
     31 augustus, 1, 7 en 8 september 2020 - OP LOCATIE (Ortec Finance Rotterdam - Boompjes 40)
Extra informatie:  Download pdf
Inschrijven Augustus/ September

WALS (Woningcorporatie Asset Liablity Scenariomodel) is een simulatiemodel waarmee toekomstige financiële en volkshuisvestelijke prestaties van corporatiebeleid worden geprognosticeerd. Met WALS kan onder andere de financiële meerjarenprognose voor woningcorporaties worden opgesteld en getoetst aan de financiële kaders uit de sector. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig analyses kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder andere om het opstarten van de meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling (complexbeleid) van de strategische visie, het verwerken van het (des)investeringsbeleid, het sturen op maatschappelijke en financiële doelstellingen en het analyseren van alternatieve beleidsvarianten. In de vierdaagse gebruikersopleiding worden alle relevante onderdelen van WALS behandeld.

Voor wie:

De vierdaagse WALS gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met WALS werken, zoals de eindgebruikers, medewerkers met een controlerende rol, en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van WALS en kunnen zij zelfstandig met WALS aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde rapportages.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS gebruikersopleidingen zijn gepland op 31 augustus, 1, 2, 7, 8 en 9 september 2020. De opleidingen worden zowel online als op locatie aangeboden. Inschrijven kan via onderstaande button.