Duur:                      6 dagen
Investering:   2.750 EUR
Data & locatie  23, 24, 30 november & 1,7 en 8 december 2020 (9:00 - 15:30 uur) | Online
Extra informatie:  Download pdf
Inschrijven November/ December

WALS (Woningcorporatie Asset Liablity Scenariomodel) is een simulatiemodel waarmee toekomstige financiële en volkshuisvestelijke prestaties van corporatiebeleid worden geprognosticeerd. Met WALS kan onder andere de financiële meerjarenprognose voor woningcorporaties worden opgesteld en getoetst aan de financiële kaders uit de sector. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig analyses kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder andere om het opstarten van de meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling (complexbeleid) van de strategische visie, het verwerken van het (des)investeringsbeleid, het sturen op maatschappelijke en financiële doelstellingen en het analyseren van alternatieve beleidsvarianten. In de zesdaagse gebruikersopleiding worden alle relevante onderdelen van WALS behandeld.

Programma

  • 09:00 - 09:30 uur Digitale inloop
  • 09:30 - 12:00 uur Ochtend deel
  • 13:00 - 15:30 uur Middag deel

Voor wie:

De zesdaagse WALS gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met WALS werken, zoals de eindgebruikers, medewerkers met een controlerende rol, en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van WALS en kunnen zij zelfstandig met WALS aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde rapportages.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS gebruikersopleidingen zijn gepland op 23, 24, 30 november & 1, 7 en 8 december 2020. De opleiding wordt online georganiseerd. Inschrijven kan via onderstaande button.