Gewijzigde opzet

De opzet van de Risicoanalyse-opleiding is zo aangepast dat het online volgen ook goed te combineren is met thuiswerken en mogelijk thuisonderwijs geven aan kinderen. Verspreid over de dag is er op gezette tijden gezamenlijk online verdieping en uitleg van de opgaves, in totaal is dit ongeveer 3 uur. Tussen deze gezamenlijke online momenten is er ruimte ingebouwd zodat de opgaves gemaakt kunnen worden. De trainers blijven in de online omgeving beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Kom je tijdens de dag niet toe aan het maken van alle opgaves, dan is het ook mogelijk dit op een ander moment te doen. Wij zorgen dat je de gegevens van de trainer ontvangt zodat je altijd terecht kunt met je vragen.

Duur:                     1 dag

Investering:          850 EUR (Open gebruikersopleiding) / 2.550 EUR (In-house opleiding)
Data & locatie:     12 mei 2020 – ONLINE
      17 september 2020 – Amsterdam
Extra informatie:  Download pdf

Inschrijven

Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model houdt geen rekening met de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen WALS is het wel mogelijk om aan de hand van Monte Carlo simulaties rekening te houden met deze economische onzekerheden. Daarnaast gaan we tijdens de opleiding in op de wijze waarop de politieke en organisatorische risico’s in kaart gebracht kunnen worden. Door het analyseren van deze onzekerheden wordt het mogelijk om niet alleen te sturen op één verwacht scenario, maar ook op de bijbehorende risico’s.

Voor wie:

De eendaagse risicoanalyse-opleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die zelfstandig een risicoanalyse uit willen voeren en meer begrip willen krijgen van de achterliggende theorie. Het inzicht in de risico’s van de verschillende scenario’s kan tijdens de begrotingsronde gebruikt worden om aanpassingen te maken in het beleid. Het type en de duur van nieuw aan te trekken leningen kan bijvoorbeeld sterk beïnvloed worden door de huidige risico’s van de schulden en bezittingen. Basiskennis van WALS is voor deze opleiding vereist.

Do it together: risicoanalyse uitvoeren onder begeleiding (vervolgopleiding)

Het kan prettig zijn om bij je eerste risicioanalyse extra begeleiding te ontvangen. Bijvoorbeeld om te kunnen klankborden of om een aantal checks te laten uitvoeren. Het is mogelijk om – als vervolg op de risicoanalyseopleiding – onder begeleiding een risicoanalyse rapportage voor de eigen corporatie op te stellen.

  • Je gaat zelf aan de slag met de controle en inrichting van WALS dataset
  • Ortec Finance controleert de dataset en koppelt de bevindingen telefonisch terug
  • Je voert zelf de doorrekening met de RM uit
  • Ortec Finance controleert de uitkomsten op compleetheid 
  • Op de terugkomdag, samen met mensen van andere corporaties, werk je onder begeleiding van Ortec Finance aan de analyse van de uitkomsten en stel je de rapportage op. 

Deze vervolgopleiding kost € 1.100 (waarvan € 850 vrij van BTW).
 
Je kunt kiezen uit een van de twee terugkomdagen.

  • Risicoanalyse terugkomdag: 2 juni, ONLINE 
  • Risicoanalyse terugkomdag: 8 oktober, Ortec Finance Amsterdam. 

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS Risicoanalyse-opleiding vindt plaats op 12 mei 2020 en wordt online aangeboden. Inschrijven kan via onderstaande button.

Inschrijven