Duur:                     1 dag
Investering:          820 EUR
Data & locatie:     11 mei 2020 – Amsterdam
Extra informatie:  Download pdf

Inschrijven

Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model houdt geen rekening met de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen WALS is het wel mogelijk om aan de hand van Monte Carlo simulaties rekening te houden met deze economische onzekerheden. Daarnaast gaan we tijdens de opleiding in op de wijze waarop de politieke en organisatorische risico’s in kaart gebracht kunnen worden. Door het analyseren van deze onzekerheden wordt het mogelijk om niet alleen te sturen op één verwacht scenario, maar ook op de bijbehorende risico’s.

Voor wie:

De eendaagse risicoanalyse-opleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die zelfstandig een risicoanalyse uit willen voeren en meer begrip willen krijgen van de achterliggende theorie. Het inzicht in de risico’s van de verschillende scenario’s kan tijdens de begrotingsronde gebruikt worden om aanpassingen te maken in het beleid. Het type en de duur van nieuw aan te trekken leningen kan bijvoorbeeld sterk beïnvloed worden door de huidige risico’s van de schulden en bezittingen. Basiskennis van WALS is voor deze opleiding vereist.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS Risicoanalyse-opleiding vindt plaats op 11 mei 2020 te Amsterdam. Inschrijven kan via onderstaande button.

Inschrijven