Duur:                     2 dagen
Investering:          1.640 EUR
Data & locatie:     25 en 26 maart 2020 – Rotterdam
Extra informatie: Download pdf 

Inschrijven

Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig analyses kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder andere om het opstarten van de meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling van de strategische visie, het verwerken van het (des)investeringsbeleid, het sturen op maatschappelijke en financiële doelstellingen en het analyseren van risico’s. In deze opfriscursus worden alle relevante onderdelen van WALS herhaald.

Voor wie

De tweedaagse opfriscursus is bedoeld voor mensen die reeds een gebruikersopleiding WALS hebben genoten, maar bij wie de kennis enigszins weggezakt is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u WALS niet heel intensief gebruikt heeft in de periode na het volgen van de gebruikersopleiding. De opfriscursus herhaalt de elementen uit gebruikersopleiding en gaat dieper in op de meest relevante thema’s die u als gebruiker tegen zult komen. Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van WALS, waarbij zij tevens bekend zijn met de werking van de laatste functionaliteiten.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS opfriscursus vind plaats op 25 en 26 maart 2020 te Rotterdam. Inschrijven kan via onderstaande button.

Inschrijven