Op 31 januari 2024 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2023’ geactualiseerd. Het handboek is te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees verder om te weten te komen wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de eerste publicatie van het waarderingshandboek 2023, én wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Actualisatie handboek

In de tweede publicatie van het handboek op 31 januari 2024 zijn de parameters leegwaardestijging, markthuur en de disconteringsvoet geactualiseerd. Evenals de kwaliteitskortingsgrens en de liberalisatiegrens. Door de update van de marktontwikkeling in het laatste kwartaal van 2023 zal de afwijking tussen de basis- en de fullversie van het handboek naar verwachting kleiner worden. Daarnaast zijn er een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd, waarvan geen in de methodiek.

Belangrijkste wijzigingen eerste publicatie

Op 31 oktober 2023 vond het eerste publicatiemoment van het marktwaarde handboek plaats.

Voor de volledigheid - de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

 • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2023.
 • Actualisatie van de tabellen ‘bouwjaren’ en ‘WOZ-waarden’ voor markthuur en disconteringsvoet:
  • De tabellen voor bouwjaarklasse ‘fBouwjaar’ en ‘dBouwjaar’ zijn geactualiseerd en uitgebreid naar negen klassen.
  • De tabel voor de ‘WOZ-klassen’ is geactualiseerd.
 • Flexwoningen:
  • Flexwoning is nu een objectkenmerk op complexniveau.
  • Voor flexwoningen geldt vanaf dit jaar: de beleidswaarde is gelijk aan de marktwaarde.
 • Met ingang van het huidige verslagjaar zijn corporaties verplicht hun vastgoed volledig ingemeten te hebben conform NEN2580.

Planning TMS

Omwille van de doorlooptijd verwerken we de updates uit het handboek gelijk: dit betekent dat je op donderdag 1 februari 2024 vanaf 08.30u gelijk in TMS aan de slag kunt met de geactualiseerde parameters. Op dinsdag 6 februari 2024 om 18:00u zal ook een nieuwe versie van TMS beschikbaar komen, met nieuwe functionaliteiten. Deze versie is ongerelateerd aan het aangepaste handboek; TMS-gebruikers ontvangen over deze release een aparte mailing.

Nog géén Ortec Finance TMS?

Ortec Finance TMS biedt woningcorporaties door de sterke reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Wil je profiteren van de borging in de planning- en controlcyclus via de één-op-één koppeling met WALS?

Neem dan contact op met Pieter Postma via onderstaande contactgegevns om Ortec Finance TMS nog voor de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 170 andere corporaties van de voordelen van het gebruiksvriendelijke Ortec Finance TMS.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm