Ten behoeve van de beleidswaarde in de jaarrekening is het nodig om vast te stellen wat de hoogte van de beleidsnorm onderhoud en beheer is.

De accountant zal hier (strenger) op gaan controleren in de komende jaarrekening. Het is dus van groot belang dat je een duidelijk standpunt inneemt over hoe de normen zijn afgeleid uit de prognose en dat je de onderbouwing duidelijk documenteert.

In 5 stappen kun je deze normen eenvoudig afleiden. Lees in de memo wat elk van deze stappen in de praktijk betekent en welke keuzes je kunt maken. Ook vind je daar een eenvoudig template om al deze keuzes te documenteren:

  1. Bepaal het detailniveau
  2. Bepaal de beschouwingshorizon
  3. Bepaal de juiste bron
  4. Pas de kostentoerekening in meerjarenperspectief toe
  5. Normeren per gewogen VHE en per jaar

Bekijk hier de memo

Indien gewenst kan Ortec Finance ondersteunen bij het opstellen van de beleidsnormen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Pieter Postma via +31 (0)20 7009 747 of Pieter.Postma@Ortec Finance.com

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm