De certificering van de rekenregels voor marktwaarde en beleidswaarde is in volle gang.

Inmiddels is er goedkeuring vanuit de toezichthouder en accountants. Dit jaar was het criterium verscherpt: voor alle portefeuilles mocht de afwijking in marktwaarde of beleidswaarde maximaal 2,5% van de mediaan zijn. Vorig jaar was dat nog 5%. Alle softwareleveranciers zijn erin geslaagd om dit voor elkaar te krijgen.

Definitieve versies

Dat betekent dat de certificering door BDO uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn ook de definitieve versies van WALS, GO en TMS gereed. Belangrijk om te weten is dat in de nieuwe TMS-versie geen aanpassingen in de berekeningen zijn doorgevoerd ten opzichte van de huidige versie (2019.2.2).

We verwachten de definitieve certificering in de loop van februari te verkrijgen.

Vraag nu uw certificeringsrapport aan

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm