Gisteren vond het videoseminar “Eigen Normen: Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?” van Seminars op Maat plaats. Vijf inspirerende verhalen vanuit verschillende invalshoeken zoals het financieel sturingskader, risicomanagement, toezicht en afwegingen in de praktijk.

Bewaken van de financiële ratio’s

Er werden harde noten gekraakt over de beleidswaarde. Enkel sturen op de Aw/WSW of eigen normen doet onvoldoende recht aan het duurzaam verdienmodel. Het is verstandig afzonderlijk de teller en de noemer van de financiële ratio’s te bewaken, en andere kengetallen toe te voegen aan het ‘dashboard’. Als de grenzen eenmaal bereikt zijn, is de ruimte voor investeringen structureel verlaagd. Desondanks zien allen voldoende risico’s die eigen normen kunnen rechtvaardigen. Hoe hoog zouden deze normen moeten zijn? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Hoe ver wil je gaan (risicofilosofie) en hoe ver kan je verantwoord gaan (risicovolwassenheid)? Welke impliciete buffers heeft een corporatie, bijvoorbeeld omdat de realisatie doorgaans achterblijft ten opzichte van de plannen? Hoe degelijk is de portefeuillestrategie en governance? Als de beheersing aantoonbaar op orde is, is het voor de Aw bespreekbaar dat bijvoorbeeld 1 jaar niet wordt voldaan aan de norm.

Zoektocht naar balans

Het is een zoektocht naar de balans tussen het maximaal inzetten op de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en het veiligstellen van voldoende financiële ruimte in de toekomst. Een balans die je niet alleen intern moet vinden, maar waarover je ook het gesprek moet aangaan met externe stakeholders. Hoe dan ook, het al dan niet hanteren van eigen normen en de rationale daarachter, zou tenminste onderwerp van gesprek moeten zijn bij iedere corporatie. Het videoseminar geeft veel munitie voor dit gesprek.

Eigen Normen

Onze samenwerkingspartner Marc Breij van Accent Advies besprak in zijn bijdrage aan het videoseminar de gezamenlijk aanpak van Accent Advies en Ortec Finance om te komen tot eigen normen. Hij vertelde hoe het gesprek over risicobereidheid en strategische risico’s minstens zo belangrijk is als de eigen normen als uitkomst. Ook besprak hij vijf thema’s voor de bestuurskamer. Hij sloot zijn betoog af door de bal terug te kaatsen: “Hoe scherp wilt u varen? … Dat bepaalt u dus zelf!”

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak? Bekijk dan de presentatie van Marc Breij of kijk het videoseminar via Seminars op Maat.

Lees meer over Eigen Normen voor woningcorporaties in de volgende artikelen:

Vragen over Eigen Normen?

Voor vragen kun je terecht bij Marc Breij, Accent Advies of Isabel Mandour.

X