Vandaag is de kamerbrief over de evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties en OOB-status woningcorporaties verschenen.

Het is duidelijk dat de bepaling van de beleidswaarde en de marktwaarde de komende jaren aangepast gaat worden. Uiteraard volgen we dit vanuit Ortec Finance op de voet en denken we mee over de doorontwikkeling van beide waardebegrippen voor woningcorporaties.

Ook zullen we, daar waar het kan, corporaties helpen om tijdig inzicht te krijgen in de consequenties van de veranderingen in de waarderingssystematiek van het vastgoed. Niet alleen voor de waardering in de jaarrekening, maar ook vanuit een prognoseperspectief. Marktwaarde en beleidswaarde spelen immers een belangrijke rol in investeringsbeslissingen, vastgoedsturing en financiële sturing bij corporaties. Jullie kunnen op ons blijven rekenen op het vastgoedwaarderingsvlak. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm