Expliciet beleid voor het omgaan met liquiditeitseisen is een cruciaal instrument voor beleggers in illiquide activa

Rotterdam, Oktober 9, 2019 – Vandaag brengt Ortec Finance – marktleider in technologie en oplossingen voor risico- en rendementsmanagement – een rapport uit met een samenvatting van de visie van pensioenfondsen op beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide activa. Het rapport is geschreven in samenwerking met Netspar. De belangrijkste best practice die uit de studie naar voren komt? Beleggers in illiquide activa moeten een expliciet beleid voeren om te allen tijde te kunnen voldoen aan plotselinge cashbehoeften.

De afgelopen decennia nam de gemiddelde illiquide asset allocatie van de grootste pensioenmarkten ter wereld aanzienlijk toe – van gemiddeld 4% (1997) tot 25% (2017). In talrijke onderzoeken zijn de voordelen en uitdagingen van beleggen in illiquide activa onderzocht. De houding van beleggers in illiquide activa was echter nog niet eerder onderwerp van onderzoek. De groeiende trend naar pensioenfondsbeleggingen in illiquide activa maakt het van groot belang te begrijpen hoe beleggers aankijken tegen illiquide activa en hoe zij omgaan met het illiquide karakter van deze activa.

Als een eerste stap interviewden Kristy Jansen (Tilburg University) en Patrick Tuijp (Ortec Finance) negen Nederlandse (€ 342 miljard, ongeveer 26 procent van het totale pensioenvermogen in Nederland) en vijf Canadese pensioenfondsen ($ 203 miljard, ongeveer 9 procent van het totale pensioenvermogen in Canada). In deze interviews werd ingezoomd op de beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide beleggingen.

"We interviewden de Nederlandse en Canadese pensioenfondsen en fiduciaire managers over de beleggings- en beheersbeslissingen ten aanzien van illiquide activa. De belangrijkste redenen voor deze beleggers om te beleggen in illiquide activa zijn hun aantrekkelijke risico-rendementsverhouding, diversificatievoordelen en in sommige gevallen het afdekken van verplichtingen", legt Kristy uit.

De lange beleggingshorizon maakt pensioenfondsen zeer geschikt voor het beleggen in illiquide activa. Toch hebben pensioenfondsen ondanks de lange beleggingshorizon wel degelijk liquiditeitsbehoeften. Hoewel de verwachte betalingen aan gepensioneerden gemakkelijk te voorspellen zijn, is dit niet het geval voor margin calls op derivaten. Deze margestortingen zijn onvoorspelbaar en vaak zelfs hoger bij spanningen op de financiële markten.

"Wij denken dat het voor beleggers in illiquide activa van cruciaal belang is te begrijpen hoe portefeuilles worden beïnvloed in tijden van spanningen. Illiquide activa kunnen dan moeilijk te verkopen zijn. Als alternatief kan de verkoop van liquide activa leiden tot een afwijking van de beoogde asset allocatie. Een van de belangrijke conclusies uit ons onderzoek, is dat beleggers in illiquide activa een expliciet beleid moeten hebben dat vooraf specificeert wat ze moeten verkopen, in welke volgorde en in welke hoeveelheden als er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de onmiddellijke behoeften te dekken," zegt Patrick. De opzet van dit beleid is relatief eenvoudig en snel te implementeren. Het kan beleggers in illiquide activa helpen goed voorbereid te zijn op plotselinge liquiditeits-tekorten in de markt.

Dit onderzoek is gepubliceerd door Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Over Ortec Finance

Ortec Finance is een wereldwijde leverancier van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen. Het is ons doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van investeringsbeslissingen te managen. Dit doen wij door het leveren van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen aan financiële instellingen over de hele wereld. Onze kracht ligt in een doeltreffende combinatie van geavanceerde modellen, innovatieve technologie en diepgaande marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en expertises ondersteunt investeringsprofessionals in het behalen van een betere risico- rendementsverhouding en daarmee betere resultaten.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, daarnaast heeft Ortec Finance kantoren in Amsterdam, Londen, Toronto, Zürich en Melbourne.

  • 20+ landen actief
  • 500+ klanten
  • 96% retentie
  • 3 biljoen euro totale activa onder beheer bij onze klanten

Aanvullende informatie over Ortec Finance is hier te vinden.

Over Netspar

Netspar is een denktank en kennisnetwerk. Het doel van Netspar is het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenstelsels, vergrijzing en pensionering in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en professionals.

Contactpersoon voor de media

Godert Burghard, Chief Commercial Officer
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm