Belastingen Gemeente Amsterdam berekent een correctie voor erfpacht bij de taxaties in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De hoogte van deze correctie stond ter discussie door een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam en doordat er in 2016 een nieuw erfpachtstelsel ingevoerd is waarbij de mogelijkheid bestaat over te stappen naar eeuwigdurende afkoop van de canon. De gemeente gaf Ortec Finance opdracht te onderzoeken in hoeverre de berekening van de erfpachtcorrectie dient te worden herzien. 

De gemeente Amsterdam is eigenaar van ongeveer 80% van alle gronden in de gemeente. Van alle woningtransacties is tweederde belast met erfpacht. De koper van de woning betaalt een vergoeding voor het gebruik van de grond aan de gemeente; de canon. De Wet WOZ verplicht de gemeente deze woningen te taxeren alsof ze op eigen grond staan. Hierdoor dienen de woningen die op erfpacht staan een correctie op de waarde te krijgen die overeenkomt met de waarde van dit erfpachtrecht.

Het onderzoek toont aan dat woningkopers slechts beperkt rekening houden met de toekomstige erfpachtbetalingen bij de aankoop van een woning. Dit betekent dat een koper relatief meer wil betalen voor een woning op erfpachtgrond dan voor een woning op eigen grond. In het kader van de Wet WOZ is de conclusie dat de koper slechts rekening houdt met 40% van de contante waarde van deze toekomstige betalingen. Omdat dit correctiepercentage wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld de marktomstandigheden luidt een van de adviezen dit percentage jaarlijks opnieuw vast te stellen.

Lees het hele onderzoek hier.

Klik hier voor het ESB artikel.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm