Nadat afgelopen waarderingsronde 2020 al tien woningcorporaties succesvol gebruikmaakten van het vernieuwde Ortec Finance TMS, hebben afgelopen periode nog 140 TMS-corporaties kennisgemaakt met TMS web. Dit betekent dat nu iedereen klaar is om aan de slag te gaan met het vernieuwde TMS, ruim op tijd voor de aankomende waarderingsronde 2021! Graag blikken we in dit artikel met je terug op de afgelopen periode.

Inrichting nieuwe TMS-omgevingen

Op basis van onze ervaring met het overzetten van de eerste corporaties een jaar eerder, hebben we deze zomer ook voor alle andere TMS-corporaties de conversie van het oude naar het nieuwe systeem afgerond. In nauw contact met onze TMS-contactpersonen bij de betreffende corporaties hebben onze consultants eerst de jaarrekeningwaardering ultimo 2020 overgezet, om vervolgens ook de gewenste gebruikers en rolverdeling in te richten.

Twintig instructiemomenten

Na afronding van de conversie- en inrichtingswerkzaamheden konden gebruikers kennismaken met het vernieuwde TMS. Deze kennismaking hebben we aangeboden in de vorm van een zogenaamd ‘instructiemoment’, wat enerzijds bestond uit de instructie zelf; anderzijds was dit het moment waarop, onder begeleiding van een consultant, voor het eerst in de nieuwe TMS-omgeving is ingelogd en gewerkt. In totaal hebben we vijftien instructiemomenten voor onze corporaties georganiseerd en meer dan 200 mensen digitaal ontvangen.

Naast de TMS-gebruikers vanuit de woningcorporatie zelf, spelen ook hun taxateurs vaak een grote rol bij de totstandkoming van de marktwaardering. Voor de taxatiekantoren die veel werken met Ortec Finance TMS hebben we daarom afzonderlijke instructiemomenten ingepland, om hen ook optimaal voor te bereiden op de overgang naar het vernieuwde TMS web.

Eerste reacties en vooruitblik

Tijdens de instructiemomenten hebben we veel positieve reacties ontvangen. Het is een mooi compliment om te horen dat zowel ‘onze’ corporaties als hun taxateurs de komende waarderingsronde met vertrouwen tegemoetzien. Diverse genoemde suggesties zullen onze ontwikkelaars komende periode een plek geven in TMS. Denk hierbij aan aanvullende rapportages en kengetallen, of verfijningen in de workflow. Daarnaast zullen we in deze ‘handboek’-versie ook de beleidswaarde toevoegen aan TMS, iets wat in het ‘oude’ TMS niet aanwezig was.

Kennismaken met TMS?

Het vernieuwde Ortec Finance TMS web biedt woningcorporaties door de sterk verbeterde reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Op dit moment implementeren we het vernieuwde TMS bij zes nieuwe corporaties. Ook zij profiteren na een korte implementatie direct van onze nieuwe, gebruiksvriendelijke taxatiemanagement oplossing.

Wil je meer weten over Ortec Finance TMS of heb je interesse in een demonstratie? Neem dan contact op met Pieter Postma via onderstaande contactgegevens.

X