Sinds september 2022 zijn we partner van de European Federation for Living (EFL). Als partner van EFL zijn we onderdeel van een uitgebreid internationaal netwerk van professionals werkzaam in de sociale huisvestingssector. Dit biedt waardevolle mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen, kennis te delen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. EFL biedt haar leden en partners bovendien toegang tot een breed scala aan informatiebronnen, zoals onderzoeksrapporten, best practices, beleidsrichtlijnen en trainingen. Ook worden er periodiek fysieke en online bijeenkomsten gepland waar kennis wordt uitgewisseld. Dit alles helpt ons om onze kennis en expertise te vergroten. Daar profiteren we van in Nederland, maar het biedt ook kansen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen van corporaties in andere landen.

Wat is EFL?

De European Federation for Living (EFL) is een Europees netwerk van woningcorporaties, bedrijven en experts die werken aan meer betaalbare, duurzame huisvesting. Ze hebben momenteel meer dan 70 leden en geassocieerden uit 19 Europese landen, met een gezamenlijke portefeuille van meer dan 1,3 miljoen woningen in heel Europa.

 

Eerste inzichten vanuit het Verenigd Koninkrijk

In de eerste maanden van ons lidmaatschap hebben we vooral veel gesprekken gevoerd met Britse corporaties. Leuk om eens wat ervaringen te delen. De uitdagingen daar komen erg overeen met die in Nederland: er moeten veel sociale huurwoningen bijkomen, de woningvoorraad moet worden verduurzaamd en de betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Daar komt bij dat brandveiligheid en schimmel van de woningen heel belangrijke (investerings)thema’s zijn.

ESG rapportages

Net als in Nederland zijn er onvoldoende financiële middelen om alle investeringen te kunnen doen. Maar er zijn zeker ook verschillen. Zo valt het bijvoorbeeld op dat men in het Verenigd Koninkrijk veel meer dan in Nederland bezig is met het opstellen van (gestandaardiseerde) ESG-rapportages, waarin de environmental, social en governance prestaties worden vastgelegd. Die ESG-rapportages hebben ze immers nodig om grote financieringen aan te kunnen trekken.  

Britse dPi

Wat ook opvalt is dat de Britse dPi (de financial forecast return), een looptijd kent van 30 jaar, veel langer dus, dan in Nederland. 

Scenarioanalyse

In de gesprekken met de Britse corporaties delen we dan ook onze ervaringen in de Nederlandse corporatiemarkt: ‘the Dutch approach’. Er wordt enthousiast gereageerd op de scenarioanalyse met 2.000 even waarschijnlijke macro-economische scenario’s, wat een mooie aanvulling is op de stresstesting aanpak die de Britse toezichthouders voorschrijven. In de voorgeschreven stresstesting aanpak gaat men verder dan in Nederland: niet alleen moeten corporaties denken in scenario’s op de begroting, ze moeten ook nadenken over de beleidsreacties in dat soort scenario’s. 

Modelmatige marktwaarde en beleidswaarde 

Daarnaast vindt men het mooi dat er een modelmatige marktwaarde en een waterval naar beleidswaarde beschikbaar zijn voor de hele Nederlandse corporatiesector. In het Verenigd Koninkrijk worden markt- én beleidswaardes (‘existing use value’) van corporatievastgoed altijd door taxateurs bepaald.

Bijeenkomst EU taxonomy in Amsterdam

Op 23 en 24 maart 2023 vindt er in Amsterdam een bijeenkomst plaats van de EFL Topic Group Finance & Investments (Engelstalig). Het onderwerp dat dan centraal staat is de EU taxonomy. 
Meer informatie over het hele programma is te vinden op de website. Frank Vermeij (Managing Director Real Estate Management) levert dan ook een inhoudelijke bijdrage, met een sessie over ‘Environmental Social (Governance) Forecasting’.

Vragen?

Heb je vragen over ons lidmaatschap, of heb je interesse om deel te nemen aan de Topic Group over EU taxonomy in Amsterdam, neem dan contact op met Frank Vermeij via onderstaande gegevens.
Voor vragen aan of over EFL, verwijs ik je naar de EFL contact webpagina.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm