Duur: 5 uur | 2 ochtenden van 2,5 uur (09:30 – 12:00)
Investering: 625 euro per deelnemer, vrij van btw Data & locatie: 26 juni en 2 juli 2024 | Online

Inschrijven

Als portefeuille- of assetmanager ben je druk bezig met het vormgeven van vastgoedbeleid. Of het nu gaat om het actualiseren van het portefeuilleplan of om het bepalen van de complexstrategieën voor de nieuwe meerjarenbegroting, er zijn juridische aspecten waar je rekening mee moet houden. Want die bepalen de haalbaarheid van je voornemens. Maar welke juridische aspecten zijn dat eigenlijk? En hoe kun je dat doen? Op die vragen krijg je antwoord tijdens deze kennisopleiding, zodat je er rekening mee kunt houden bij het maken of uitwerken van je vastgoedbeleid.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij vastgoedsturing, financiële sturing of investeringsbeslissingen, concern controllers en bestuursadviseurs.

Wat kun je verwachten?

In deze kennisopleiding vertellen we alles over wat je juridisch moet weten als het gaat om vastgoedsturing en hoe je komt tot een goed ingericht portefeuilleplan en complex strategieën. We nemen je mee in welke wetgeving relevant is voor zowel het portefeuille- als het assetmanagement. En we bespreken de te nemen stappen. De volgende onderwerpen komen daarbij (onder andere) aan de orde:

Juridische aspecten van vastgoedsturing

  • Wanneer is er sprake van DAEB en niet-DAEB? Wat zijn de belangrijkste regels voor DAEB en niet-DAEB?
  • Welk maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed mag je als corporatie realiseren?
  • Wat zijn de gevolgen van de Wet betaalbare huur en de Wet versterking regie volkshuisvesting voor je vastgoedsturing?
  • Welke eisen worden vanuit wet- en regelgeving gesteld aan besluitvorming, zowel op strategisch en tactisch niveau als projectniveau?
  • Welke wettelijke positie hebben de interne (RvC) en externe (gemeente, huurdersorganisatie) stakeholders bij de stappen die we zetten binnen vastgoedsturing?

Een goed ingericht plan

  • Aan welke voorwaarden moet een goed portefeuilleplan voldoen? En wat is goed assetmanagement?
  • Welke juridische aspecten moeten we meenemen als we facetbeleid (zoals huurbeleid, verkoopbeleid en onderhoudsbeleid) uitwerken?
  • Waar moeten we rekening mee houden bij het bepalen (en uitvoeren) van investerings- en onderhoudsbeleid? Welke regels gelden daarbij?

Aan het einde van de opleiding weet je met welke juridische aspecten je rekening moet houden bij de vastgoedsturing, wat de aandachtspunten zijn en krijg je tips en trucs hoe hiermee om te gaan bij het opstellen van je portefeuilleplan en het bepalen van je complex strategieën.

Door wie?

De opleiding wordt gegeven door Eelkje van de Kuilen (AKD) en Annique Verkoeijen (Senior Consultant Ortec Finance).

Certificaat

De bijeenkomsten, trainingen en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande training een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit in het inschrijfformulier opgeven. Je ontvangt het certificaat alleen bij geregistreerde online deelname van volledige duur van de training.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze opleiding bestaat alleen uit de opleidingsdagen zelf. Er is geen voorbereiding nodig.

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Inschrijven

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 30.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm