In deze maandalert zijn de cijfers van geheel 2019 geanalyseerd. In de Maandalert Woningmarkt onderzoekt Ortec Finance, o.a. de mogelijkheden van een startende huizenkoper op de woningmarkt die net geen recht heeft op een sociale huurwoning. In de Randstad en de grootstedelijke gebieden hierbuiten is het onmogelijk een standaardappartement van 70m² te kopen zonder eigen geld in te brengen. Een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt.

Wanneer we uitgaan van een inkomen dat net de inkomensgrens voor een sociale huurwoning overschrijdt (€ 39.055,-) kan een tweepersoonshuishouden met een kostwinner van 35 jaar geen appartement kopen in de Randstad. Als dezelfde koper interesse heeft in een gemiddelde tussenwoning dan zijn er alleen mogelijkheden in de drie Noordelijke provincies en in krimpgebieden. Als we uitgaan van een budget inclusief de maximale belastingvrije schenking dan ontstaan er wel mogelijkheden op de woningmarkt. Vrijwel overal in Nederland kan er een appartement gekocht worden. Een tussenwoning in de Randstad is echter te duur!

Woningmarkt 2019 in cijfers

In de provincie Zuid-Holland stegen de prijzen het meest; in 2019 zagen woningbezitters de waarde toenemen met gemiddeld 8%. In Noord-Holland noteerden we de kleinste prijsontwikkeling van ruim 5%. Op gemeentelijk niveau stegen de prijzen het hardst in Schiedam. Hierover berichtten we in de vorige maandalert. De prijzen bleven erg achter in Oostzaan met slechts een gemiddelde stijging van 2%. Wanneer we de prijsontwikkeling uitsplitsen naar woningtype dan blijkt dat de gemeente Amstelveen een vrijwel stilstaande woningmarkt had met voor zowel de vrijstaande (0,2%), de twee onder een kap (0,6%) en de rij (1,9%) woningen de laagste prijsstijgingen van Nederland! De grootste stijgingen voor de vrijstaande woningen (9,3%) is in Zandvoort. In Dordrecht stegen de prijzen van de twee onder een kapwoningen het meest (9,7%). In Schiedam bleken de rijwoningen het meest te zijn gestegen (10,7%), de appartementen stegen het hardst in Dordrecht (14%). Uit de cijfers blijkt dat de regio Rotterdam de grootste prijsstijgingen van 2019 had.

Lees het volledige interactieve rapport op Maandalert Woningmarkt.

Maandalert Woningmarkt persoonlijk ontvangen?

Altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de woningmarkt? Meld je dan via de button aan voor de Maandalert Woningmarkt. Wanneer een nieuwe Maandalert Woningmarkt wordt gepubliceerd krijgt u deze persoonlijk per email toegestuurd.

Aanmelden Maandalert Woningmarkt  

Ortec Finance Vastgoed Producten

Real Estate Valuation

Ortec Finance Real Estate Valuation biedt producten en diensten die efficiënte, betrouwbare en transparante waardering door vastgoedeigenaren, overheden, taxateurs en kredietverstrekkers mogelijk maken.


Real Estate Management

Ortec Finance Real Estate Management levert technologie en oplossingen, door middel van toonaangevende softwaremodellen, met als doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van vastgoedsturing en financiële planning te managen.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm