Met Ortec Finance AVM waardeer je snel en betrouwbaar elke woning in Nederland. Ortec Finance AVM wordt ingezet door vastgoedeigenaren, kredietverstrekkers, taxateurs en validatie-instituten voor de waardering van individuele objecten of vastgoedportefeuilles. Omdat de processen rondom Ortec Finance AVM goed zijn geborgd, heeft AVM een ISAE 3000 verklaring ontvangen.

Externe audit informatiebeveiliging, proces- en bedrijfsvoering

Wet- en regelgeving vereisen dat onze systemen aan steeds meer eisen moeten voldoen. Het goed en structureel inrichten van onze processen en bedrijfsvoering is dan ook ontzettend belangrijk. Ortec Finance beschikt in verband hiermee over het ISO 27001 certificaat: de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Ortec Finance garandeert met de ISO 27001 certificering de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie.

Aanvullend heeft BDO Audit & Assurance de kwaliteit en de processen van Ortec Finance AVM binnen de ISAE 3000 kaders getoetst. De ISAE 3000 is een internationale standaard en biedt zekerheid over de algemene proces- en bedrijfsvoering. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de inrichting op het gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, proces integriteit, veiligheid, en/of privacy gevoeligheid van data en informatie.

En met succes: Ortec Finance AVM heeft de ISAE 3000 type 1 verklaring ontvangen! De verklaring toont aan dat onze processen vakkundig en kwalitatief zijn geborgd en nauwkeurig worden uitgevoerd.

Wat betekent dit voor jou?

De ISAE 3000 verklaring geeft een waarborg dat wij onze processen rondom Ortec Finance AVM op orde hebben en dat wij de beheersingsmaatregelen adequaat hebben ingericht. Samengevat betekent dit voor jou:

  • Beschikbaarheid

    AVM is beschikbaar voor het beoogde gebruik. Iedere maand worden databronnen ververst en wordt het model herschat zodat altijd op basis van actuele data een waardering kan worden uitgevoerd.
  • Proces integriteit

    Onze AVM-processen worden volledig, juist en geautoriseerd uitgevoerd. De verschillende onderliggende databronnen worden uitvoerig doorgelicht en gecontroleerd om de datakwaliteit te verhogen. Daarnaast wordt iedere maand een out-of-sample backtest van het model uitgevoerd en wordt het geactualiseerde model uitgebreid gevalideerd, zodat de kwaliteit van ons waarderingsmodel blijft verzekerd.
  • Veiligheid

    Alleen vakbekwame, geautoriseerde mensen hebben toegang tot AVM en kunnen modelupdates uitvoeren.

De ISAE 3000 verklaring van Ortec Finance AVM kun je inzetten in een eigen certificeringstraject. Doordat de ISAE 3000 een internationaal erkende standaard is, kun je de verklaring ook overleggen aan internationale partners, auditors, accountants en toezichthouders.

De komende maanden zal BDO de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen blijven toetsen, met als doel om aan het einde van het jaar de ISAE type 2 verklaring te ontvangen.

Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Of wil je als partner of klant (of juist jouw auditor of accountant) de ISAE 3000 rapportage inzien? Neem dan contact op met Dennis Albers via onderstaande contactgegevens.

X