Veel corporaties zien wijkvisies als een belangrijk onderdeel van vastgoedsturing.

Wijkvisies maken het immers beter mogelijk om de stap te zetten van portefeuille- naar complexniveau. Met name voor grotere, verspreide portefeuilles geldt dat het lastig is om zonder wijkvisies de vertaling te maken van het portefeuilleplan naar de juiste complexstrategieën. Maar ook voor kleinere portefeuilles zijn wijkvisies belangrijk. Hierin bepaal je namelijk wat je inzet is per wijk en stem je dit af met je externe stakeholders.

Waar een portefeuilleplan en complexstrategieën met name gericht zijn op het vastgoed als middel om maatschappelijke doelstellingen mee te behalen, worden wijkvisies zoals gezegd ook gebruikt om richting te geven aan de inzet van corporaties op het gebied van leefbaarheid en het sociale domein. Daarnaast is het waardevol om in wijkvisies de link te leggen met de warmtevisies van de gemeenten, die in ontwikkeling zijn. De vraag is hoe deze een plek krijgen in de wijkvisies.

Ondanks dat veel corporaties het belang zien van wijkvisies, is er nog geen best practice voor het opstellen ervan. Daardoor is het nog een zoektocht naar wat de inhoud moet zijn van een wijkvisie, maar ook wat een goed proces is voor het opstellen ervan.

Best practice wijkvisies

Om tot een best practice voor wijkvisies te komen, heeft Ortec Finance het project “Best practice wijkvisies” opgestart. De onderzoeksvraag voor de pilot is: “Hoe stel je een goede wijkvisie op, inhoudelijk en procesmatig?” Deze onderzoeksvraag beantwoorden wij graag samen met corporaties. Het resultaat van het project is een best practice in de vorm van een rapport voor het opstellen van een wijkvisie, inhoudelijk (wat moet er in een wijkvisie staan en welke data is benodigd) en procesmatig (hoe betrek je interne en externe stakeholders).

Om tot de best practice te komen, doorlopen we de volgende stappen:

 1. Kick-off bijeenkomst
  Tijdens de kick-off bijeenkomst bespreken we de gezamenlijke onderzoeksvraag. We definiëren wat het doel van de wijkvisie is en de positie ervan in vastgoedsturing. Ter voorbereiding hierop inventariseren we bij de deelnemende corporaties welke vragen zij hebben rondom de wijkvisies. Op die manier kunnen wij tijdens het project inspelen op de vraagstukken van de deelnemers. Dit doen we door middel van een enquête. De resultaten verwerken we in de concept onderzoeksvraag, die we tijdens de kick-off bespreken. 

 2. Bijeenkomst “Inhoud van de wijkvisie”
  In de tweede bijeenkomst werken we gezamenlijk uit wat de gewenste inhoud van een wijkvisie is. Ortec Finance doet hiervoor een voorstel dat we tijdens de bijeenkomst bespreken. We gaan ook in op de data die benodigd is voor een wijkvisie.

 3. Bijeenkomst “Totstandkoming van de wijkvisie”
  De derde bijeenkomst staat in het teken van het proces. We werken uit wie, wanneer en hoe betrokken moet worden bij het opstellen van de wijkvisie. Hierbij richten we ons niet alleen op interne stakeholders, maar nadrukkelijk ook op externe stakeholders. Ook bespreken we wie verantwoordelijk is voor het opstellen van de wijkvisies.

 4. Bijeenkomst “Concept best practice wijkvisie”
  De resultaten van de eerste drie bijeenkomsten verwerken we in de concept best practice. Deze voorzien we van een voorbeeld van een wijkvisie. Tijdens de vierde bijeenkomst bespreken we het concept voor de best practice, waarna we deze afronden.

Kosten

De kosten, excl. Btw, zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemende corporaties:

 • Het minimale aantal corporaties voor het project is 10. Bij dit aantal bedraagt de investering per corporatie € 4.000,-
 • Het maximale aantal corporaties voor het traject is 20. Bij dit aantal bedraagt de investering per corporatie € 3.000,-
 • Bij een aantal deelnemende corporaties tussen 10 en 20 zal de investering op basis van lineaire interpolatie worden vastgesteld.

Het traject begint, bij voldoende deelname, eind mei 2020 met de enquête. De eerste sessie zal in juni 2020 plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona maatregelen zullen we de bijeenkomsten “online” of “op locatie” organiseren. Indien “op locatie” mogelijk is, zullen de bijeenkomsten zoveel mogelijk worden afgestemd op de vestigingsplaatsen van de deelnemende corporaties.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de Best Practice Wijkvisies via onderstaande knop. Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Annique Verkoeijen: annique.verkoeijen@ortec-finance.com


Aanmelden

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm