De softwarepakketten van verschillende softwareleveranciers dienen jaarlijks te worden gecertificeerd. Hierbij moeten in opdracht van het Ministerie de uitkomsten van de waardering van de verschillende pakketten binnen een bepaalde bandbreedte liggen. Dit geldt voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde. De uitkomsten van beide waardes moesten binnen een bandbreedte van maximaal 2,5% liggen ten opzichte van elkaar. Door Fakton is aan ons bekend gemaakt dat alle softwarepakketten binnen de bandbreedte liggen. Daarmee is de weg vrij gemaakt om de overige stappen in het certificeringsonderzoek te doorlopen. Uit dit softwareonderzoek zijn geen wijzigingen naar voren gekomen voor de software van Ortec Finance.

Certificeringsonderzoek

Naast het softwareonderzoek wordt door onze certificeerder BDO een onderzoek uitgevoerd naar de rekenregels binnen onze software. Dit jaar zal naast de marktwaarde in TMS en WALS, de koppeling van TMS naar WALS en de beleidswaarde in WALS voor het eerst ook het dVi-rapport “2.7 Toelichting waardering bezit” uit WALS worden gecertificeerd. Dit onderzoek is in volle gang en de verwerking daarvan zal naar verwachting nog tot eind februari 2021 duren. Zodra dit onderzoek is afgerond zal het certificeringsrapport zo snel mogelijk beschikbaar komen. Wij streven ernaar om vanaf begin maart de rapporten te kunnen verzenden.

Certificeringsrapport aanvragen?

Vanaf nu is het al mogelijk voor alle corporaties met en WALS en/of TMS licentie om het certificeringsrapport aan te vragen via de onderstaande knop. Je ontvangt het gewenste certificeringsrapport dan zo snel mogelijk na afronding van het traject.

Certificeringsrapport aanvragen

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met info-rem@ortec-finance.com of je Ortec Finance contactpersoon.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm