Ondanks dat de Waarderingskamer er niet meer op rekende, is het gelukt om voor twee gemeenten succesvol een StUF-XML te genereren uit OrtaX in het kader van de afronding van het toezicht. De bestanden konden vervolgens ook succesvol verwerkt worden bij de Waarderingskamer. Gemeente Heerenveen was de eerste klant van OrtaX die een bestand leverde, gemeente Zuidplas volgde niet veel later.


Fedor Zunnebeld, teamleider belastingen van de gemeente Heerenveen: “Het was een druk op de knop en de reactie van de Waarderingskamer was positief, ze hadden geen StUF-XML meer verwacht”.

Uitgebreide testfase

De StUF-XML optie in OrtaX vervangt StUF-TAX. Voor het testen van deze nieuwe optie gebruikten we intern onder meer de database van de gemeente Heerenveen. Toen bleek dat deze gemeente bezocht zou worden in het kader van de controles van de taxaties, besloten we samen met de gemeente het bestand als StUF-XML te gaan leveren. Na een uitgebreid testtraject met de Waarderingskamer waren wij er klaar voor. De benodigde updates werden geleverd, de gemeente testte de nieuw geïnstalleerde optie en nadat de laatste inrichting gedaan was, verzond Fedor Zunnebeld, teamleider belastingen van de gemeente Heerenveen, het bestand aan de Waarderingskamer: “Het was een druk op de knop en de reactie van de Waarderingskamer was positief, ze hadden geen StUF-XML meer verwacht”.

Succesvolle uitdaging

In 2021 verwachten we dat het leveren van StUF-TAX bestanden geheel uit gefaseerd zal worden. Voor Ortec Finance de reden de export van data aan de Waarderingskamer in het vervolg op basis van StUF-XML te gaan doen. Omdat deze bestanden veel groter zijn dan de reguliere uitleveringen, levert dit voor ons een extra uitdaging op. De objectaantallen zijn bij veel van onze klanten namelijk erg groot. Het aanmaken van dergelijke bestanden dient echter robuust en met een “druk op de knop” uitgevoerd te kunnen worden waarbij de doorlooptijd acceptabel is. “Tijdens dit project kwamen alle disciplines van ons team samen. Zowel de uitdaging om een bestand te maken met daarin correcte gegevens, als de technische oplossing van ons om het bestand ook binnen afzienbare tijd te kunnen genereren, kregen we goed onder de knie.” aldus Frank Verbeek, teamleider van het ontwikkelteam van OrtaX.

Dump noodzakelijke gegevens nu beschikbaar in XML formaat

In het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties vraagt de Waarderingskamer aan gemeenten of uitvoeringsorganisaties om een bestand aan te leveren met daarin de nieuwe getaxeerde waarden, objectkenmerken, marktgegevens, etc. waarop deze taxatiewaarden zijn gebaseerd. Dit gebeurt vaak nog in de vorm van StUF-TAX bestanden. De afgelopen jaren is, in het kader van het Convenant Sectormodel WOZ, gewerkt aan de specificaties voor het berichtenverkeer. Dit berichtenverkeer is bij OrtaX operationeel in de communicatie met TIOX, voor de koppeling met belastingsystemen (GouwBelastingen en VRiS) en voor bijvoorbeeld de verwerking van iWOZ. Op basis van het formaat StUF WOZ 03.12 kan nu ook een dump van de voor de Waarderingskamer noodzakelijke gegevens worden gemaakt in XML formaat.

X