In gezamenlijke opdracht van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, Arcade, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft Ortec Finance een financiële toets gedaan op het bod van de corporaties op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

Het rapport is op 17 oktober 2023 gepubliceerd en is te vinden op de AFWC website via deze link.

Wat houdt het rapport in?

Het rapport geeft inzicht in de financiële kant van het bod van de corporaties en welke investeringsmogelijkheden resteren. Corporaties hebben een bod gedaan waarbij er geen sprake is van een duurzaam prestatiemodel: het eigen vermogen houdt de stijging van de bouwkosten niet bij en corporaties kunnen niet alle investeringen in het bestaande bezit betalen vanuit de operationele kasstroom.

Het rapport bevat ook een impactanalyse van verschillende ontwikkelingen. Dit geeft inzicht in de impact van andere ontwikkelingen in de omgeving van corporaties en ander beleid.

Vragen?

Neem daarvoor contact op met Maarten via onderstaande contactgegevens.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm