Op maandag 1 juli 2024 verzorgen wij samen met BNG Bank een webinar rondom investeringsruimte middensegment en niet-DAEB financiering.

Woningcorporaties worden aangemoedigd om te investeren in het middensegment. Voor de financiering van niet-DAEB activiteiten gelden andere bancaire voorwaarden dan voor DAEB financiering in de huidige regelgeving. Zo kun je in de meerjarenbegroting voldoen aan de financiële normen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Maar als het niet voldoet aan de additionele financiële voorwaarden van de bank, dan kan het alsnog lastig worden om niet-DAEB financiering aan te trekken.

Waarom deelnemen?

Tijdens dit webinar vertellen we jullie wat de bancaire voorwaarden inhouden, hoe corporaties deze praktisch kunnen vertalen naar de meerjarenbegroting en hoe rekening gehouden kan worden met de Aw/WSW normen en bancaire voorwaarden om te bepalen wat de maximale investeringsruimte in het middensegment is voor de eigen corporatie. René Goorden, sectorspecialist Wonen bij BNG Bank, zal hierbij de financieringsmogelijkheden en -voorwaarden ten behoeve van de niet-DAEB tak toelichten. Sow Sum Yeung zal de praktische vertaling naar de begroting toelichten.

Rene Goorden

Inschrijven

Webinar Details

Investeringsruimte middensegment en niet-DAEB financiering 
📅  maandag 1 juli 2024
⏰  11:30-12:15 uur

Inschrijven

Vragen over dit webinar?

Neem contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

 
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm