Hoe kunnen wij u helpen?

Met onze expertise en software stellen wij u in staat om de complexiteit van uw investeringsbeslissingen beter te managen.

Ortec Finance is een wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 250 medewerkers die expertise hebben op het gebied van econometrie, economie, investment management, actuariële wetenschappen en informatietechnologie. Ortec Finance is niet beursgenoteerd en het bedrijf is volledig in handen van onze medewerkers.

Ortec Finance levert technologie en oplossingen voor het managen van financieel risico en rendement, waarmee wij het nemen van complexe investeringsbeslissingen ondersteunen. Wij bieden geavanceerde oplossingen voor asset-liability management, asset allocatie, ex-ante en ex-post risicomanagement, performancemeting en risico-attributie, en (goal-based) financiële planning.

Onze wereldwijde klanten variëren van pensioenfondsen, verzekeraars en asset managers tot gemeenten, woningcorporaties, sovereign wealth funds, banken en wealth managers. Wij helpen u en uw klanten bij het nemen van strategische, tactische en operationele investeringsbeslissingen. Hierbij zijn integriteit, objectiviteit en transparantie voor ons van het hoogste belang.

Met behulp van onze software kunt u inzicht krijgen in de gevolgen van de mogelijke keuzes, de transparantie van besluitvormingsprocessen vergroten en zorgen dat u in-controle bent. Onze unieke combinatie van kwantitatieve modellen, IT en marktkennis maakt dit mogelijk.