Afgelopen week heeft DNB de nieuwe Uniforme Scenarioset gepubliceerd. Deze set moeten alle pensioenuitvoerders gebruiken bij het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets. Het wordt spannend wat de impact van deze set is op de uitkomsten van de haalbaarheidstoets. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgaande sets is dat het aantal negatieve rentes en inflaties teruggebracht is. Opvallend is het niveau waar de rente zich op ultra lange termijn gemiddeld naar toe beweegt.

Op advies van de Commissie parameters bestaat de set per 1 januari 2020 uit 10 000 scenario’s. Daarnaast is het onderliggende model opnieuw gekalibreerd.  Hierbij convergeren prijsinflatie en aandelen rendement op naar de lange termijn waarden 1.9% en 5.6%. 
Een belangrijke wijziging is dat het aantal scenario’s met een negatieve rente, maar ook het aantal scenario’s met een hoge rente beperkt is.

Als we in detail kijken naar de scenarioset valt ons een aantal dingen op:

De spreiding in de drie scenariogrootheden prijsinflatie, rente en aandelen rendement is substantieel kleiner. Het 90% interval waarbinnen de 10-jaars rente zich op lange termijn beweegt is veranderd van -1,2% tot + 7,4% naar -0,5% tot +6,7%. De kans op een 10-jaars rente lager dan 0% is gedaald van 17% naar 5%. Dit is in lijn met het doel om het aantal scenario’s met een negatieve rente terug te dringen.

Ook voor inflatie is dit duidelijk zichtbaar. In de oude set was er ruim 12% kans op inflaties onder de 0%, nu is deze gedaald naar 2%. De gemiddelde inflatie ligt in lijn met het advies van de commissie parameters een fractie lager dan in de oude set.

Voor aandelen is het rendement rekenkundig vergelijkbaar met de oude set. De volatiliteit van de rendementen is afgenomen, waardoor het meetkundige rendement (rendement op rendement) is gestegen. Het meetkundige rendement over de 60-jaars horizon neemt door de afgenomen volatiliteit toe van 4.2% naar 5.0%. De lange termijn evenwichtwaarde voor aandelen rendementen ligt in lijn met het maximale rendement voor aandelen na kosten van 5.6%.


pns-graphs-pensions-prijsinflatie-rente10jr 

Voor een voorbeeld fonds hebben we de impact bekeken op de uitkomsten van de haalbaarheidstoets. Het verwachte pensioenresultaat en het slecht weer pensioenresultaat neemt met enkele procenten toe. Het relatieve verschil tussen deze beide (de relatieve afwijking) neemt een beetje af, waardoor er binnen de vastgestelde risicogrens wordt gebleven. 
Komende tijd zullen we leren of dit voor alle fondsen zal gelden.

Gerelateerde insights

X