Ortec Finance heeft gereageerd op de internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen. Met dit concept-besluit wordt een aantal openstaande vragen rondom de Wet toekomst pensioenen beantwoord. Dat is wat ons betreft positief. Wel vragen wij bij een aantal onderwerpen om meer toelichting of duidelijkheid. Daarnaast stellen wij een paar wijzigingen voor. En adviseren wij de wetgever de nieuwe wetgeving grondig te doorleven.

Bij het openbaar worden van de internetconsultatie gaven wij al aan dat Ortec Finance altijd focust op de kwantitatieve aspecten van nieuwe wetgeving (zie eerder bericht). Vanuit dat oogpunt hebben wij de volgende vragen en aandachtspunten aangedragen:

  • Creëer consistentie bij de vereiste scenario-analyses
  • Laat extra eis met betrekking tot delen van inflatierisico los
  • Toelichting gewenst bij maatstaven risicohouding
  • Netto-profijt vereisten bij transitie-ftk en eenmalige toeslag 2022 onuitvoerbaar
  • Meer duiding over rol kritische dekkingsgraad in overbruggingsplannen
  • Meer duidelijkheid gewenst rondom de eisen aan de solidariteitsreserve
  • Meer duidelijkheid gewenst rondom vaststelling netto profijt voor verschillende premieafspraken.

Tot slot hebben wij het advies meegegeven om via voorbeeld cases te doorleven wat de voorgestelde wetgeving in de uitwerking betekent. De vele complexe wijzigingen zijn naar ons idee nog onvoldoende in een geïntegreerd geheel bekeken. Een doorleving in een proeftuin omgeving kan naar ons idee helpen bij het verder uitwerken van de lagere regelgeving.

Volledige tekst reactie Ortec Finance op internetconsultatie (pdf)

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm