Vanwege het toenemende belang van geldmarktfondsen heeft de Europese Unie extra regelgeving opgesteld. Daardoor kunnen beleggers een duidelijkere keuze maken welk risico ze willen lopen.

Geldmarktfondsen maken een belangrijk deel uit van de beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. Dat geldt ook voor Nederlandse pensioenfondsen, die deze fondsen gebruiken als onderdeel van hun asset allocatie en voor het liquiditeitsmanagement rond derivatenportefeuilles. Zeker met de introductie van centraal geclearde swaps, waar onderpand vooral in cash moet worden verstrekt, zijn geldmarktfondsen integraal onderdeel van het beleggingsbeleid.

Aangepaste regelgeving

Vanwege het grote belang van geldmarktfondsen heeft de Europese Unie de regels aangepast. Op basis van deze regels worden 4 categorieën van geldmarktfondsen onderscheiden. Deze categorieën verschillen in mate waarin risico kan worden genomen en extra rendement kan worden gerealiseerd. De meest risico-averse categorie is  “Government CNAV”, waarin alleen staatspapier, cash en reverse repo’s zijn toegestaan met beperkte looptijden. De meest risicovolle categorie is “Standard NAV” waarin langere looptijden en meer kredietrisico zijn toegestaan, denk aan bedrijfsleningen met variabele rente. 

Met deze categorieën kunnen beleggers zoals Nederlandse pensioenfondsen duidelijke keuzes maken welk type geldmarktfonds ze wensen te gebruiken.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe regelgeving is ingegaan per 18 juli 2018 voor nieuwe geldmarktfondsen. Bestaande fondsen moeten vanaf 21 januari 2019 aan de nieuwe regels voldoen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • De introductie van 4 categorieën.
 • Stevigere eisen aan liquiditeit en diversificatie voor alle geldmarktfondsen, zoals:
  • derivaten zijn alleen toegestaan voor hedging (rente, valuta).
  • securities lending, leverage en (indirecte) blootstelling aan grondstoffen is verboden.
  • een lijst van toegestane asset backed securities en repo’s met daarbij behorende restricties.
  • specifieke regels t.a.v. het borgen van de dagelijkse en wekelijkse liquiditeit. 
 • Eisen t.a.v. transparantie en de interne processen van de geldmarktfondsen (op het gebied van risk management, stress testing en klantacceptatie).

Uitgebreide informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/money-market-funds-regulation-eu-2017-1131_en.

Vier categorieën

Vooral de introductie van de 4 categorieën is interessant voor Nederlandse pensioenfondsen aangezien hiermee eenvoudiger een expliciete keuze kan worden gemaakt hoeveel risico in de geldmarktbeleggingen mag worden gelopen.

Waarom is dit nodig?

Veel geldmarkfondsen hebben de mogelijkheid om zowel rente- als kredietrisico te lopen, om zo het verwachte rendement te verbeteren. Er is dus sprake van actief beheer, maar wel op beperkte schaal. Vanuit de totale balans van een pensioenfonds is het echter de vraag of het gewenst is om binnen dit deel van de portefeuille actief beheer in te zetten. Het zijn curveposities en kredietrisico’s “op de vierkante centimeter” die wegvallen tegen de totale rentepositie en kredietrisico dat een gemiddeld pensioenfonds op haar balans heeft.

Dit is niet bezwaarlijk, maar het actief beheer gaat vaak gepaard met een actieve beheerfee. Ook worden categorieën toegevoegd die vooral in stresssituaties minder liquide zijn. Daarnaast kan het in strijd zijn met de beleggingsbeginselen van een pensioenfonds. In dat geval heeft een geldmarktfonds dat risico’s zo veel mogelijk vermijdt en zo goed mogelijke liquiditeit biedt de voorkeur.

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe regelgeving helpt u om een expliciete keuze te maken. Uw beheerder kan aangeven in welke categorie uw huidige geldmarktfonds straks valt, zodat u kunt besluiten of die bij u past.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm